POKL - Plany działania na rok 2013

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Plany działania na rok 2013

Plany działania na rok 2013

Drukuj
Email
Wtorek, 08 Styczeń 2013 12:13
Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 3296/IV/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku, przyjął do realizacji Plany działania na rok 2013 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem były Plany działania na lata 2007-2008). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Plany działania zostały pozytywnie zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 31/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku. Po uzyskaniu opinii IZ PO KL kryteria wyboru projektów zawarte w Planach działania zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO KL w dniu 6 grudnia 2012 r. uchwałą nr 109 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2013 r. W związku z powyższym IZ PO KL zatwierdziła Plany działania na rok 2013 w województwie dolnośląskim pismem z dnia 24 grudnia 2012 roku, znak DZF-I-82209-1-PSz/12, Nk: 159786.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VI - pobierz plik
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VII - pobierz plik
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII - pobierz plik
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX - pobierz plik

UWAGA! W związku z faktem, iż z dniem 1 stycznia br. zaczął obowiązywać znowelizowany Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Instytucja Zarządzająca zobowiązała poszczególne IP w kraju do weryfikacji zapisów przyjętych PD i dokonanie ewentualnych korekt.
W wyniku przeprowadzonej analizy IP PO KL informuje, że niezwłocznie zostaną zmodyfikowane zapisy Planów działania dla Priorytetów VIII i IX, o czym IP poinformuje odrębnie.
 
In particular, Texas Loans Online can cater to the needs of its residents.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad