POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.1/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.1/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.1/A/12

Drukuj
Email
Środa, 16 Styczeń 2013 15:16
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.1/A/12 – procedura odwoławcza została zatwierdzona Uchwałą nr 3424/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.1/A/12 – procedura odwoławcza w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na liście rankingowej nie został przyjęty do dofinansowania.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad