POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.1/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.1/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/9.6.1/A/12

Drukuj
Email
Środa, 16 Styczeń 2013 15:16
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.1/A/12 – procedura odwoławcza została zatwierdzona Uchwałą nr 3424/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.1/A/12 – procedura odwoławcza w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na liście rankingowej nie został przyjęty do dofinansowania.

  California Payday Loans. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad