POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/B/12 – procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/B/12 – procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/B/12 – procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 07 Luty 2013 14:44
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/B/12 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 3516/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 05 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/B/12 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną (dla subregionu wałbrzyskiego), ale z powodu wyczerpania kwoty alokacji na realizację projektów w subregionie wałbrzyskim, która wynosi 5 000 000,00 PLN, umowa o dofinansowanie projektu nie może być zawarta.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad