POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/B/12 – procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/B/12 – procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/B/12 – procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 07 Luty 2013 14:44
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/B/12 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 3516/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 05 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/B/12 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną (dla subregionu wałbrzyskiego), ale z powodu wyczerpania kwoty alokacji na realizację projektów w subregionie wałbrzyskim, która wynosi 5 000 000,00 PLN, umowa o dofinansowanie projektu nie może być zawarta.
  Anadrol 50 Before And AfterThe majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Loans Online for U.S. citizens. Since its introduction in the market buying Buy Generic Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad