POKL - Zaproszenie do wzięcia udziału w Ponadnarodowym Forum Partnerskim na Litwie

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zaproszenie do wzięcia udziału w Ponadnarodowym Forum Partnerskim na Litwie

Zaproszenie do wzięcia udziału w Ponadnarodowym Forum Partnerskim na Litwie

Drukuj
Email
Środa, 17 Kwiecień 2013 10:49
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Partner KIW, Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Republiki Litwy, w dniu 7 maja br. organizuje w Wilnie Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum stanowi kontynuację cyklu działań wspierających poszukiwanie partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL/EFS, organizowanych dotychczas przez KIW.. Przypominamy, że głównym założeniem forum jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli różnych krajów w celu stworzenia efektywnych partnerstw ponadnarodowych i w konsekwencji wspólnej realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu, oprócz instytucji litewskich i polskich, planują wziąć udział projektodawcy z innych krajów. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych łącznie około 20-30 instytucji. 
W Forum mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które planują składanie wniosku w ramach konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL w 2013 r. (dane na temat konkursów na PWP ogłoszonych/planowanych do ogłoszenia w Polsce w 2013 r. są dostępne na portalu KIW, www.kiw-pokl.org.pl) oraz Beneficjenci projektów standardowych PO KL, którzy zamierzają je rozszerzyć o komponent ponadnarodowy.  Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza dotyczącego potencjału projektodawcy.
Zakres tematyczny  Forum jest powiązany z tematyką konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej, który w tej chwili jest ogłoszony na Litwie. Szczegóły dotyczące zakresu tematycznego konkursu znajdą Państwo poniżej.

Zgłaszając się proszę zwrócić uwagę, że uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie. Językiem forum będzie wyłącznie język angielski (nie będzie tłumaczenia).

Zgłoszenia instytucji zainteresowanych wzięciem udziału w Forum należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej, podając dane kontaktowe instytucji, osobę (osoby), które wezmą udział w Forum.  Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 26 kwietnia br.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Ponadnarodowym Forum Partnerskim w Wilnie. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z KIW ze wskazanymi poniżej osobami.

Życzymy sukcesów w nawiązaniu trwałych partnerstw ponadnarodowych!

Szczegóły dotyczące konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej EFS ogłoszonego na Litwie:

Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na Litwie i Europejska Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosiła konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Działania “Zwalczanie dyskryminacji oraz zapobieganie problemom społecznym na rynku pracy” w ramach litewskiego Programu Rozwój Zasobów Ludzkich 2007-2013 finansowanego ze środków EFS.

Celem Działania jest zmniejszenie dyskryminacji na rynku pracy, promocja równych szans kobiet i mężczyzn, a także zapobieganie problemom społecznym poprzez działania o charakterze informacyjnym oraz działania edukacyjne w społeczeństwie.

W ramach konkursu wspierane będą działania mające na celu:
1) Zapobieganie handlowi ludźmi (typy operacji tj.: organizacja i realizacja zadań publicznych i edukacyjnych, a także wydarzeń mających na celu działania przeciwdziałające handlowi ludźmi; edukację społeczeństwa pod kątem rozpoznawania różnych form takiego handlu, zagrożeń jego wystąpienia, taktyk rekrutacyjnych oraz metod wykorzystywania ofiar; promocja współpracy instytucji różnego typu w celu zapobiegania oraz kontroli procederu handlu ludźmi; wparcie na rzecz pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia, policji i in., którzy pracują z ofiarami handlu ludźmi).
2) Zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych (typy operacji tj.: organizacja i realizacja zadań publicznych i edukacyjnych, jak i wydarzeń mających na celu zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu, narkotyków i psychotropów) w celu zmniejszenia ryzyka i zwiększenia oddziaływania czynników ochronnych, a także bliższą współpracę międzyinstytucjonalną w obszarze zapobiegania uzależnieniom; szkolenia i doradztwo dla osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich, a także wsparcie grup samopomocy; wsparcie pracowników instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, policji i in., którzy pracują z osobami uzależnionymi i ich rodzinami)
3) Promocja działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn, w tym w zakresie dostępu do zatrudnienia (typy operacji tj.: organizacja i realizacja zadań publicznych i edukacyjnych, jak i wydarzeń mających na celu promocję równych szans, równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w tym w odniesieniu do równowagi w podejmowaniu decyzji ekonomicznych w zarządach dużych firm, redukcję segregacji na rynku pracy ze względu na płeć i różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn; szkolenia dla podmiotów sektora publicznego, prywatnego oraz partnerów społecznych (związków pracodawców i związków zawodowych).

Potencjalni projektodawcy w ramach Działania to:
1) Instytucje administracji publicznej
2) Stowarzyszenia
3) Instytucje pomocy społecznej
4) Związki zawodowe
5) Związki wyznaniowe
6) Organizacje międzynarodowe
7) Izba Gospodarki, Przemysłu i Rzemiosła i podmioty w niej stowarzyszone i in.

Współpraca ponadnarodowa ma służyć wymianie doświadczeń i dobrych praktyk i/lub pracy nad wspólnymi projektami w jednym z obszarów wsparcia objętego konkursem, prowadzonej na podstawie umowy o współpracy ponadnarodowej z partnerami z innych krajów.
Współpraca ponadnarodowa musi być realizowana przez wszystkich partnerów-sygnatariuszy umowy i każdy z partnerów musi wnosić wkład w realizację działań przewidzianych kontraktem. Rekomendowany formularz umowy jest dostępny na www.esparama.lt, www.esf.lt, www.socmin.lt.
Partner ponadnarodowy nie może mieć opłacanego wynagrodzenia w projekcie, nie można również kupować usług od partnera ponadnarodowego.

Ostateczną datą złożenia aplikacji jest 20 maja 2013 r.

Więcej informacji nt. konkursu jest dostępna na stronie http://esf.socmin.lt/

W przypadku zaś pytań związanych z zasadami realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w Polsce, w ramach PO KL, prosimy o kontakt z Krajową Instytucją Wspomagającą:
ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

Katarzyna Tyczko - Koordynator prac Zespołu
tel.: (22) 378 31 59
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Maciej Jamrozik
tel.: (22) 378 31 62
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Beata Rybicka-Dominiak
tel.: (22) 378 31 68
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Magdalena Karczewska
tel. +48 22 378 31 63
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Payday Loans In New Jersey. Cialis Professional online is capableto release you reliably from the erection problems, its improved formula gives the new properties to the drug.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad