POKL - Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Podmioty ekonomii społecznej wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania"- , Głogów - 26 kwietnia 2013 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Podmioty ekonomii społecznej wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania"- , Głogów - 26 kwietnia 2013 r.

Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Podmioty ekonomii społecznej wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania"- , Głogów - 26 kwietnia 2013 r.

Drukuj
Email
Środa, 29 Maj 2013 11:39
Ciekawe inicjatywy, wspierane finansowo ze środków unijnych poprawiają jakość życia. Są dzisiaj obecne w każdej przestrzeni. Rozmawiali o tym uczestnicy debaty informacyjno-promocyjnej, jaka odbyła się 26 kwietnia w głogowskim Starostwie.

Przy sali pełnej ludzi w różnym wieku, reprezentujących różne zawody i w różny sposób postrzegających pomoc unijną, dyskutowano głównie o jeszcze skuteczniejszej edukacji. Bowiem z tej wiedzy i poznanych zasad działania, wynikają dla ludzi realne korzyści.

W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Monika Kwil-Skrzypińska oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Głogowskiego, dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizatorzy projektów, beneficjenci środków, przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej, młodzież z głogowskich liceów i lokalne media.Omawiano metody zakładania i zasady działania Spółdzielni Socjalnych. Na przykładzie Spółdzielni „Błysk” można było prześledzić drogę od pomysłu do jego skutecznej realizacji. Prezes Sebastian Ozonek wspominał o problemach z samorządami, które niechętnie udostępniają pole dla takiej działalności. Klauzura społeczna umożliwia bowiem m.in. łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych, których Spółdzielnia nie otrzymuje.Potwierdza to Dyrektor Izabela Łuków z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Zwracając uwagę na wartość pracy włożonej w edukację zachęca samorządy do podniesienia świadomości, właśnie poprzez obserwację konkretnych działań, podejmowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej.Te, jak inni uczestnicy rynku mogą mieć niewystarczające środki na swoją działalność, szczególnie w fazie jej rozpoczynania. Katarzyna Wiatr z Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego udowodniła, że Podmioty Ekonomii Społecznej otrzymują konkretne kwoty na pomoc w swoim rozwoju.Spółdzielnie Socjalne, Centra i Kluby Integracji Społecznej wspomagają osoby wykluczone zawodowo. Dzięki tym inicjatywom łatwiej o powrót na rynek pracy. Docenia to także Dyrektor Andrzej Mazur z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, który zwrócił uwagę na fakt, że wykluczenie może dotyczyć w zasadzie wszystkich dzisiaj zatrudnionych. Wykorzystując unijne narzędzia, można łatwiej odwrócić taki stan rzeczy.Dbałość o edukację na poziomie rozpowszechniania informacji o Europejskim Funduszu Społecznym doceniła w podsumowaniu debaty Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Monika Kwil-Skrzypińska. Pani Dyrektor zapowiedziała dalsze spotkania, by jeszcze skutecznej docierać do mieszkańców Dolnego Śląska.Prezentacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Prezentacja Legnicko-Głogowskiego Centrum Przedsiębiorczości Społecznej   
Prezentacja Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego
Prezentacja Spółdzielni Socjalnej Błysk
Prezentacja Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Zwiedzak

Debata była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.    

Więcej o debacie na naszym profilu Facebook
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad