POKL - Uchwała nr 4075/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2013 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Uchwała nr 4075/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2013 r.

Uchwała nr 4075/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2013 r.

Drukuj
Email
Czwartek, 16 Maj 2013 13:18
Uchwała nr 4075/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 2755/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie realokacji środków w ramach Działania 8.1 PO KL oraz zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego  nr I/8.1.1/A/12” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwoju pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zmiany Uchwały nr 3126/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2012 r.  w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego  nr I/8.1.1/A/12 –procedura odwoławcza” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwoju pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zmiany Uchwały nr 3168/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego  nr I/8.1.1/A/12 –procedura odwoławcza” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwoju pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zmiany Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3500/IV/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2755/IV/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. i Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3126/IV/12 z dnia 6 listopada 2012 r. oraz w sprawie realokacji środków w ramach Działania 8.1 „Rozwoju pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytetu VIII komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Regionalne kadry gospodarki”.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad