POKL - Uchwała nr 4075/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2013 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Uchwała nr 4075/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2013 r.

Uchwała nr 4075/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2013 r.

Drukuj
Email
Czwartek, 16 Maj 2013 13:18
Uchwała nr 4075/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 2755/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie realokacji środków w ramach Działania 8.1 PO KL oraz zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego  nr I/8.1.1/A/12” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwoju pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zmiany Uchwały nr 3126/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2012 r.  w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego  nr I/8.1.1/A/12 –procedura odwoławcza” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwoju pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zmiany Uchwały nr 3168/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego  nr I/8.1.1/A/12 –procedura odwoławcza” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwoju pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zmiany Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3500/IV/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2755/IV/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. i Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3126/IV/12 z dnia 6 listopada 2012 r. oraz w sprawie realokacji środków w ramach Działania 8.1 „Rozwoju pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytetu VIII komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Regionalne kadry gospodarki”.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad