POKL - Szkolenie ROEFS Wałbrzych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Szkolenie ROEFS Wałbrzych

Szkolenie ROEFS Wałbrzych

Drukuj
Email
Piątek, 17 Maj 2013 15:16
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Wałbrzychu zaprasza realizatorów oraz potencjalnych wnioskodawców projektów POKL do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z następującej tematyki:
1. Tworzenie projektów edukacyjnych POKL w ramach Poddziałania 9.1.2 dla początkujących - szkolenie skierowane jest do wszystkich potencjalnych projektodawców do EFS, w tym głównie szkół i ich organów prowadzących z terenów wiejskich (tereny poza granicami administracyjnymi miast), którzy nie mają doświadczenia w tworzeniu bądź realizacji projektów POKL.

formularz zgłoszeniowy
termin jednodniowego szkolenia: 05.06.2013;
miejsce/godzina: Świdnica, godz. 9.00

2. Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w projektach POKL - szkolenie skierowane jest do wszystkich projektodawców do EFS, którzy rozpoczynają realizację projektów POKL, zarówno podmiotów, które są zobowiązane do stosowania ustawy, jak i tych, które są z tego obowiązku zwolnione.

formularz zgłoszeniowy
termin jednodniowego szkolenia: 17.06.2013;
miejsce/godzina: Świdnica, godz. 9.00

3. Ochrona danych osobowych i zatrudnianie personelu w projektach POKL - Szkolenie skierowane jest do wszystkich realizatorów projektów POKL, ze szczególnym uwzględnieniem projektodawców realizujących projekty partnerskie.

formularz zgłoszeniowy
termin jednodniowego szkolenia: 18.06.2013
miejsce/godzina: Świdnica, godz. 9.00

Szkolenia przeznaczone są dla przedstawicieli podmiotów instytucjonalnych (organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe, administracja publiczna i jej jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy) z terenu pięciu powiatów: wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczestnicy z miejscowości do 25 tys. mieszkańców. W ramach szkolenia zapewniamy przerwę kawową, ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie RO EFS Wałbrzych: http://walbrzych.roefs.pl/szkolenia/
  The deal is that Indiana Loans Online online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Canadian Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad