POKL - Szkolenie ROEFS Wałbrzych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Szkolenie ROEFS Wałbrzych

Szkolenie ROEFS Wałbrzych

Drukuj
Email
Piątek, 17 Maj 2013 15:16
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Wałbrzychu zaprasza realizatorów oraz potencjalnych wnioskodawców projektów POKL do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z następującej tematyki:
1. Tworzenie projektów edukacyjnych POKL w ramach Poddziałania 9.1.2 dla początkujących - szkolenie skierowane jest do wszystkich potencjalnych projektodawców do EFS, w tym głównie szkół i ich organów prowadzących z terenów wiejskich (tereny poza granicami administracyjnymi miast), którzy nie mają doświadczenia w tworzeniu bądź realizacji projektów POKL.

formularz zgłoszeniowy
termin jednodniowego szkolenia: 05.06.2013;
miejsce/godzina: Świdnica, godz. 9.00

2. Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w projektach POKL - szkolenie skierowane jest do wszystkich projektodawców do EFS, którzy rozpoczynają realizację projektów POKL, zarówno podmiotów, które są zobowiązane do stosowania ustawy, jak i tych, które są z tego obowiązku zwolnione.

formularz zgłoszeniowy
termin jednodniowego szkolenia: 17.06.2013;
miejsce/godzina: Świdnica, godz. 9.00

3. Ochrona danych osobowych i zatrudnianie personelu w projektach POKL - Szkolenie skierowane jest do wszystkich realizatorów projektów POKL, ze szczególnym uwzględnieniem projektodawców realizujących projekty partnerskie.

formularz zgłoszeniowy
termin jednodniowego szkolenia: 18.06.2013
miejsce/godzina: Świdnica, godz. 9.00

Szkolenia przeznaczone są dla przedstawicieli podmiotów instytucjonalnych (organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe, administracja publiczna i jej jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy) z terenu pięciu powiatów: wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczestnicy z miejscowości do 25 tys. mieszkańców. W ramach szkolenia zapewniamy przerwę kawową, ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie RO EFS Wałbrzych: http://walbrzych.roefs.pl/szkolenia/
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad