POKL - Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy...", Kłodzko - 17 maja 2013 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy...", Kłodzko - 17 maja 2013 r.

Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy...", Kłodzko - 17 maja 2013 r.

Drukuj
Email
Środa, 29 Maj 2013 11:41
Szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, różnorodne dotacje i pożyczki na otwarcie działalności gospodarczej oraz staże, to  niektóre wybrane formy aktywności realizowane dzięki unijnym pieniądzom. O działaniach Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach funkcjonowania, koordynacji i rozpropagowania realizowanych projektów, opowiadała podczas debaty informacyjno-promocyjnej Wicedyrektor Renata Granowska. Wspólnie z panią Dyrektor debatę otworzył Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń.


W sali konferencyjnej miejsce do dyskusji znaleźli także między innymi przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Wrocławia i Wałbrzycha, Powiatowego Urzędu Pracy z Kłodzka,  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także beneficjenci i uczestnicy projektów oraz kłodzcy  licealiści.Zapoznano się ze szczegółami wybranych projektów aktywizacji osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy.
Mówiono o pracy dla kobiet, osób niepełnosprawnych oraz grup wiekowych 50+.

Dyrektor Renata Granowska oświadczyła, że jedną z ciekawszych i wartościowszych form wstępu do dalszej zawodowej kariery są staże. Pozwalają nie tylko na zdobycie praktycznych kompetencji, ale dla osób długo zawodowo wykluczonych są świetnym sposobem na wejście w nowe środowisko.
Projekty Kancelarii Fundusze Europejskie omówiły Mirosława Adamczak i Magdalena Falkowska.Uczestnicy mieli także okazję poznać formy finansowego wspierania działalności gospodarczych ze środków Funduszu Pożyczkowego EFS.Model kontraktowania usług rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zaprezentował Maciej Skwara z Fundacji „Imago”.Grzegorz Jucewicz przedstawił główne założenia projektów innowacyjnych "Zatrudnienie wspomagane" oraz "Trener przyszłości" realizowanych przez Fundację Eudajmonia. Zalety „Go Work”, czyli tzw. planszówki uczącej grać o pracę, wymieniał Olgierd Rodziewicz-Bielewicz. Pionki, kostki i karty z pytaniami oraz zadaniami, tabela punktów i wreszcie kolorowa plansza pozwalają nawet sześciu graczom odnaleźć się w zawiłościach rynku pracy.Na spotkaniu otwarcie mówiono o problemach i zaletach realizowanych działań oraz wadze poprawnej komunikacji między urzędami i jednostkami samorządowymi. Debata była jedną z wielu podobnych, realizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Odbyła się pod hasłem wsparcia osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy w aspekcie ofert finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezentacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Prezentacja Kancelarii Projekty Europejskie Mirosława Adamczak
Prezentacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
Prezentacja Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Prezentacja Fundacji Imago

Debata była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.    

Więcej o debacie na naszym profilu Facebook
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad