POKL - Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy...", Kłodzko - 17 maja 2013 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy...", Kłodzko - 17 maja 2013 r.

Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Wsparcie osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy...", Kłodzko - 17 maja 2013 r.

Drukuj
Email
Środa, 29 Maj 2013 11:41
Szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, różnorodne dotacje i pożyczki na otwarcie działalności gospodarczej oraz staże, to  niektóre wybrane formy aktywności realizowane dzięki unijnym pieniądzom. O działaniach Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach funkcjonowania, koordynacji i rozpropagowania realizowanych projektów, opowiadała podczas debaty informacyjno-promocyjnej Wicedyrektor Renata Granowska. Wspólnie z panią Dyrektor debatę otworzył Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń.


W sali konferencyjnej miejsce do dyskusji znaleźli także między innymi przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Wrocławia i Wałbrzycha, Powiatowego Urzędu Pracy z Kłodzka,  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także beneficjenci i uczestnicy projektów oraz kłodzcy  licealiści.Zapoznano się ze szczegółami wybranych projektów aktywizacji osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy.
Mówiono o pracy dla kobiet, osób niepełnosprawnych oraz grup wiekowych 50+.

Dyrektor Renata Granowska oświadczyła, że jedną z ciekawszych i wartościowszych form wstępu do dalszej zawodowej kariery są staże. Pozwalają nie tylko na zdobycie praktycznych kompetencji, ale dla osób długo zawodowo wykluczonych są świetnym sposobem na wejście w nowe środowisko.
Projekty Kancelarii Fundusze Europejskie omówiły Mirosława Adamczak i Magdalena Falkowska.Uczestnicy mieli także okazję poznać formy finansowego wspierania działalności gospodarczych ze środków Funduszu Pożyczkowego EFS.Model kontraktowania usług rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zaprezentował Maciej Skwara z Fundacji „Imago”.Grzegorz Jucewicz przedstawił główne założenia projektów innowacyjnych "Zatrudnienie wspomagane" oraz "Trener przyszłości" realizowanych przez Fundację Eudajmonia. Zalety „Go Work”, czyli tzw. planszówki uczącej grać o pracę, wymieniał Olgierd Rodziewicz-Bielewicz. Pionki, kostki i karty z pytaniami oraz zadaniami, tabela punktów i wreszcie kolorowa plansza pozwalają nawet sześciu graczom odnaleźć się w zawiłościach rynku pracy.Na spotkaniu otwarcie mówiono o problemach i zaletach realizowanych działań oraz wadze poprawnej komunikacji między urzędami i jednostkami samorządowymi. Debata była jedną z wielu podobnych, realizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Odbyła się pod hasłem wsparcia osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy w aspekcie ofert finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezentacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Prezentacja Kancelarii Projekty Europejskie Mirosława Adamczak
Prezentacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
Prezentacja Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Prezentacja Fundacji Imago

Debata była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.    

Więcej o debacie na naszym profilu Facebook
  Payday Loans In Missouri. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra Sale. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad