POKL - Zaproszenie na Targi Projektów, 6 września 2013r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zaproszenie na Targi Projektów, 6 września 2013r.

Zaproszenie na Targi Projektów, 6 września 2013r.

Drukuj
Email
Czwartek, 23 Maj 2013 13:05
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza projektodawców (beneficjentów) do udziału w imprezie jaką jest kolejna edycja Targów Projektów realizowanych w ramach PO KL. Jest to wydarzenie, którego celem jest promocja i prezentacja osiągnięć regionu w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym roku Targi odbędą się 6 września 2013 r. na pl. Solnym we Wrocławiu.
Jako organizatorzy zapewnimy Państwu możliwość bezpłatnej prezentacji realizowanych projektów. Przewidzieliśmy dla Państwa możliwość prezentacji projektów (maksymalnie czterech) na płaszczyznach standów reklamowych, stanowiących pewnego rodzaju plenerową wystawę w przestrzeni pomiędzy namiotami targowymi. Na standach zostaną zamieszczone przesłane przez Państwa informacje, zdjęcia oraz elementy graficzne obrazujące efekty realizowanych przez Państwa projektów. Ekspozycja będzie dostępna dla ogółu mieszkańców od 6 września (piątek) do 8 września (niedziela) włącznie.

W trzech namiotach tematycznych (priorytet VI i IX, priorytet VII, priorytet VIII) będziecie mogli Państwo pozostawić dostarczone materiały informacyjno-promocyjne dotyczące realizowanych projektów, a także udzielać indywidualnych konsultacji np. na temat możliwości udziału w projektach. Ponadto w namiocie głównym zostaną zorganizowane trzy spotkania informacyjne podsumowujące rezultaty projektów realizowanych odpowiednio w obszarach: aktywizacja zawodowa i kształcenie ustawiczne; integracja społeczna; wsparcie na rzecz przedsiębiorstw, a także uroczyste otwarcie i zamknięcie imprezy.

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa pozytywnym przyjęciem, ponieważ daje ona możliwość wspólnej prezentacji osiągnięć oraz promocji instytucji zaangażowanych w realizacje projektów oraz może być elementem Państwa działań promocyjnych i rekrutacyjnych realizowanych w poszczególnych projektach.
 
Chcemy, aby na Targach zaprezentowane zostały wszystkie działania realizowane w ramach komponentu regionalnego PO KL, których wdrażaniem zajmuje się Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, dlatego do uczestnictwa w imprezie zapraszamy beneficjentów realizujących projekty konkursowe i systemowe PO KL. Ze swojej strony Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zapewni spójne opracowanie graficzne wszystkich standów uwzględniając przesłane przez Państwa materiały (zdjęcia, wypowiedzi kadry i uczestników projektów, inne elementy graficzne obrazujące projekt), a także obsługę techniczną oraz nagłośnienie medialne wydarzenia.

Wszystkich Państwa zainteresowanych uczestnictwem w imprezie prosimy o przesłanie w formie załączonego formularza do dnia 7 czerwca br. na adres piotr.spyra@dwup.pl informacji zawierającej: dane projektodawcy, nazwę/nazwy projektu/ów, które chcieliby Państwo wyeksponować na standach, ewentualną deklarację  dostarczenia materiałów promocyjnych dotyczących projektu/ów, zgłoszenie potrzeby udostępnienia (na ok. 30 min.) stolika informacyjnego w namiocie tematycznym i/lub gotowości przeprowadzenia krótkiej (5-10 min.) prezentacji w trakcie spotkań informacyjnych w namiocie głównym.

Szczegółowe informacje na temat udziału w Targach uzyskacie Państwo kontaktując się z panem Piotrem Spyrą - Wydział Promocji i Informacji w DWUP pod numerem telefonu 71/39-74-111.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Przykładowa wizualizacja standu
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad