POKL - KONKURS PLASTYCZNY na LOGO Ekonomii Społecznej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności KONKURS PLASTYCZNY na LOGO Ekonomii Społecznej

KONKURS PLASTYCZNY na LOGO Ekonomii Społecznej

Drukuj
Email
Poniedziałek, 27 Maj 2013 13:51
Rada ds. Ekonomii Społecznej, działająca przy Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Konkursie Plastycznym na LOGO Ekonomii Społecznej.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaków graficznych: logo lub logotypu dla Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku - identyfikacji wizualnej, które zostaną wykorzystywane we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych, spełniające wytyczne Organizatora Konkursu.
Konkurs jest organizowany na terenie województwa dolnośląskiego, a Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkujące obszar całego kraju.
 
ZWYCIĘZCA KONKURSU OTRZYMA NAGRODĘ – TABLET.


Więcej informacji nt. Konkursu i Ekonomii Społecznej znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

Dodatkowych informacji na temat Konkursu można zasięgnąć pod nr tel. 071/770 42 27, e-mail: konkursEFS@dops.wroc.pl

Prace Konkursowe wraz dokumentami zgłoszeniowymi należy składać w siedzibie Organizatora do dnia 18 czerwca 2013r. z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY – LOGO EKONOMII SPOŁECZNEJ”. Decyduje data stempla pocztowego.

Pliki do pobrania
Regulamin Konkursu
Karta Zgłoszeniowa
Oświadczenia

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad