POKL - Beneficjenci/Projektodawcy – Zaproszenie do uczestnictwa w Targach Projektów, Wrocław, pl. Solny - 6 września 2013r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Beneficjenci/Projektodawcy – Zaproszenie do uczestnictwa w Targach Projektów, Wrocław, pl. Solny - 6 września 2013r.

Beneficjenci/Projektodawcy – Zaproszenie do uczestnictwa w Targach Projektów, Wrocław, pl. Solny - 6 września 2013r.

Drukuj
Email
Środa, 29 Maj 2013 12:12
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza projektodawców (beneficjentów) do udziału w imprezie jaką jest kolejna edycja Targów Projektów realizowanych w ramach PO KL na placu Solnym we Wrocławiu.
Jako organizatorzy zapewnimy Państwu możliwość bezpłatnej prezentacji realizowanych projektów. Przewidzieliśmy dla Państwa możliwość prezentacji projektów:

- na płaszczyznach standów/plansz reklamowych (forma nie wymagająca osobistego uczestnictwa przedstawiciela projektodawcy), stanowiących pewnego rodzaju plenerową wystawę na wrocławskim placu Solnym dostępną dla ogółu mieszkańców w okresie od 6 do 8 września br. (piątek-niedziela). Na standach zostaną zamieszczone przesłane przez Państwa informacje, zdjęcia oraz elementy graficzne obrazujące efekty realizowanych przez Państwa projektów. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zapewni spójne opracowanie graficzne wszystkich standów uwzględniając przesłane przez Państwa materiały

- w trzech namiotach tematycznych (priorytet VI i IX, priorytet VII, priorytet VIII) będziecie mogli Państwo pozostawić dostarczone materiały informacyjno-promocyjne dotyczące realizowanych projektów, a także udzielać indywidualnych konsultacji np. na temat możliwości udziału w projektach.

- ponadto w namiocie głównym zostaną zorganizowane trzy spotkania informacyjne podsumowujące rezultaty projektów realizowanych odpowiednio w obszarach: aktywizacja zawodowa i kształcenie ustawiczne; integracja społeczna; wsparcie na rzecz przedsiębiorstw, uroczyste otwarcie i zamknięcie imprezy oraz możliwości przedstawienie prezentacji realizowanych projektów.

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa pozytywnym przyjęciem, ponieważ daje ona możliwość wspólnej prezentacji osiągnięć oraz promocji instytucji zaangażowanych w realizacje projektów oraz może być elementem Państwa działań promocyjnych i rekrutacyjnych realizowanych w poszczególnych projektach.
Chcemy, aby na Targach zaprezentowane zostały wszystkie działania realizowane w ramach komponentu regionalnego PO KL, których wdrażaniem zajmuje się Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, dlatego do uczestnictwa w imprezie zapraszamy beneficjentów realizujących projekty konkursowe i systemowe PO KL.
Jako organizator zapewnimy dodatkowo obsługę techniczną oraz nagłośnienie medialne wydarzenia
(prasa, radio, telewizja).

Wszystkich Państwa zainteresowanych uczestnictwem w imprezie prosimy o przesłanie w formie załączonego formularza do dnia 7 czerwca br. na adres piotr.spyra@dwup.pl informacji zawierającej: dane projektodawcy, nazwę/nazwy projektu/ów, które chcieliby Państwo wyeksponować na standach, ewentualną deklarację  dostarczenia materiałów promocyjnych dotyczących projektu/ów, zgłoszenie potrzeby udostępnienia (na ok. 30 min.) stolika informacyjnego w namiocie tematycznym i/lub gotowości przeprowadzenia krótkiej (5-10 min.) prezentacji w trakcie spotkań informacyjnych w namiocie głównym.

Szczegółowe informacje na temat udziału w Targach uzyskacie Państwo kontaktując się z panem Piotrem Spyrą - Wydział Promocji i Informacji w DWUP pod numerem telefonu 71/39-74-111, e-mail: piotr.spyra@dwup.pl .

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Przykładowa wizualizacja planszy reklamowej/standu
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad