POKL - Spotkanie informacyjne - Konkurs I/7.4/A/13

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Spotkanie informacyjne - Konkurs I/7.4/A/13

Spotkanie informacyjne - Konkurs I/7.4/A/13

Drukuj
Email
Poniedziałek, 03 Czerwiec 2013 11:10
Informujemy, że w dniu 04.07.2013 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje we Wrocławiu spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w konkursie nr I/7.4/A/13 planowanym do ogłoszenia w ramach „Niepełnosprawni na rynku pracy” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informacja z dokładnym miejscem organizowanego spotkania zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Na spotkaniu zostanie omówiona dokumentacja konkursowa do w/w konkursu oraz zasady obowiązujące projektodawców przy aplikowaniu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL w 2013r.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną (jako załącznik) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2013r. na adres e-mail: piotr.spyra@dwup.pl (przy ustalaniu listy uczestników nie będą brane pod uwagę zgłoszenia nie zawierające załączonego formularza zgłoszeniowego).

Formularz zgłoszeniowypobierz plik

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących tematyki spotkania, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych, prosimy o wpisanie pytań na formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed w/w terminem.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób z danej instytucji do jednej, o czym powiadomi Państwa w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 24 czerwca br. na adres e-mail, z którego wysłano formularz zgłoszeniowy, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne” zawierająca dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące miejsca i programu spotkania.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniach.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad