POKL - Konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Poniedziałek, 03 Czerwiec 2013 11:40
Zapraszamy do konsultacji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki, które potrwają do 12 czerwca 2013 r.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na załączonym formularzu na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Projekt uwzględnia modyfikacje wynikające z nowej wersji Programu Kapitał Ludzki, zatwierdzonej 30 kwietnia 2013 r. przez Radę Ministrów i przekazanej do akceptacji Komisji Europejskiej, a także zmiany wypracowane w trakcie przeglądu śródokresowego Priorytetu V PO KL, przeprowadzonego w 2012 r. przez Instytucję Zarządzającą PO KL zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Zmiany dokumentu obejmują m.in.:

- modyfikację dotychczasowych typów operacji możliwych do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.1,
- rozszerzenie zakresu wsparcia udzielanego w ramach ww. Poddziałania o projekty systemowe dotyczące przygotowania oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym,
- zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych do realokacji zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r. oraz wniosków samorządu województwa lubelskiego i opolskiego mających na celu umożliwienie kontraktacji środków,
- zmiany wartości docelowych wskaźników w Priorytetach komponentu regionalnego PO KL wynikające z opisanych powyżej modyfikacji zapisów dotyczących Poddziałania 9.1.1 oraz realokacji środków,
- zmiany wypracowane w trakcie przeglądu śródokresowego Priorytetu V PO KL, obejmujące szereg modyfikacji dotyczących zakresu udzielanego wsparcia, układu celów, wskaźników, alokacji oraz odpowiedzialności instytucji za jego realizację.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na załączonym formularzu na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 12 czerwca 2013 r.

Pliki do pobrania:
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL
Formularz zgłaszania uwag
  Payday Loans In Texas. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra Without Prescription influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad