POKL - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na spotkanie informacyjne na temat Umowy Partnerstwa 2014-2020

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na spotkanie informacyjne na temat Umowy Partnerstwa 2014-2020

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na spotkanie informacyjne na temat Umowy Partnerstwa 2014-2020

Drukuj
Email
Poniedziałek, 22 Lipiec 2013 13:30
W związku z intensywnymi pracami nad przygotowaniem dokumentów dotyczących wdrażania perspektywy finansowej na lata 2014-2020, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na spotkanie informacyjne na temat Umowy Partnerstwa 2014-2020, które odbędzie się 29 lipca we Wrocławiu.
Umowa Partnerstwa przedstawia analizę potrzeb rozwojowych kraju, zróżnicowanie terytorialne i kluczowe bariery w kontekście Strategii Europa 2020, cele i priorytety działań w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami. Prezentuje również zakres finansowania działań z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument zawiera także układ programów na lata 2014-2020 oraz zarys systemu finansowania i wdrażania.
Do 30 sierpnia br. trwają konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, których celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020, określonych w projekcie dokumentu. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tematyką nowej perspektywy finansowej. Zgłaszaniu uwag do Umowy Partnerstwa służy aplikacja uruchomiona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dostępna pod adresem https://konsultacje.mrr.gov.pl/

Spotkanie ma na celu prezentację zakresu i założeń Umowy Partnerstwa; przedstawione zostaną także główne kierunki wsparcia w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz instytucji otoczenia biznesu.

Spotkanie odbędzie się 29 lipca 2013 r. we Wrocławiu w sali konferencyjnej przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 (V piętro). Początek spotkania o godzinie 11.00.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres pife@dolnyslask.pl, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy reprezentowanej instytucji.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad