POKL - Szwedzki Urząd Pracy poszukuje partnerów do projektu współfinansowanego z EFS

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Szwedzki Urząd Pracy poszukuje partnerów do projektu współfinansowanego z EFS

Szwedzki Urząd Pracy poszukuje partnerów do projektu współfinansowanego z EFS

Drukuj
Email
Piątek, 09 Sierpień 2013 08:20
Szwedzki Urząd Pracy, Arbetsförmedlingen, jest pomysłodawcą i właścicielem projektu EFS pt. „Równe szanse”, realizowanego do czerwca 2014 roku.  Projekt ten, zgodnie ze swoim motto, ma „otworzyć drzwi dla osób niepełnosprawnych i zmienić postawy poprzez pokazanie umiejętności i zdolności tych osób”.
Celem projektu jest rozwiązywanie problemu niedopasowania osób niepełnosprawnych do rynku pracy. Projekt realizowany jest we współpracy ze Szwedzkim Instytutem Technologii Wspomagających, organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne i pracodawcami (przemysł). Projekt jest finansowany przez Szwedzki Urząd Pracy i Europejski Fundusz Społeczny. 


Jego założenia są również zgodne z celami Strategii UE 2020.
1.    Projekt jest dopasowany w zakresie polityki strategii dostępności i adaptacyjności;
2.    Grupą docelową projektu są osoby z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. W ramach projektu będą szczególnie wspierane osoby z tzw. niepełnosprawnością „poznawczą” (ang. cognitive mark-up), która może mieć charakter tymczasowy lub przewlekły;
3.    Celem projektu „Równe szanse”  jest też, aby jak najwięcej takich osób weszło na rynek pracy;
4.    Proces, metodologia i narzędzia, które mają być zastosowane, powinny znaleźć zastosowanie w odniesieniu do każdego na rynku pracy, a nie mają być dopasowane tylko do indywidualnych osób z grupy docelowej projektu.

Na projekt składają się 3 główne działania:
1.    Dostępność i adaptowanie samooceny, przeglądy i ocena zawodowa, walidacja i szkolenia zawodowe poprzez rozwój i poprawę metodologii do wizualizacji umiejętności miękkich w celu uzupełnienia umiejętności twardych;
2.    Przyczynienie się do „odblokowania" istniejących zasobów przez podnoszenie świadomości na temat dostępnych udogodnień, ich dostępności i możliwości adaptacji do osób i firm;
3.    Mentorzy, którzy będą stanowić powiązanie pomiędzy osobami indywidualnymi a firmami i działać jako pośrednicy w celu zapewnienia, że dana osoba nie powróci do bezrobocia;
W celu wsparcia realizacji w/w zadań projekt potrzebuje/poszukuje efektywnych metod działania.  Stąd też wynika potrzeba znalezienia/zidentyfikowania dobrych i sprawdzonych praktyk poza Szwecją, na rynku międzynarodowym. Dlatego też projekt poszukuje partnerów, szczególnie z Polski i Litwy do współpracy, którzy mogą się taką wiedzę i doświadczenie i chcą się nimi podzielić.
Projekt wykorzystuje CSR (Społeczną Odpowiedzialność Biznesu), co oznacza,  że firma, z własnej inicjatywy, jest aktywnie zaangażowana w rozwój społeczności. Jest to ważny argument dla  pracodawców, by chcieli zatrudniać osoby niepełnosprawne.

W załączeniu otrzymane od strony szwedzkiej krótkie materiały opisujące projekt w języku angielskim - pobierz plik

Dane kontaktowe
Andrea Gidoff
Kvalificerad Handläggare
Arbetsförmedlingen | Avd. Förmedlingstjänster
113 99 STOCKHOLM | Besök: Hälsingegatan 38
Telefon: 0104875802 | Fax: | Växel: 0771-60 00 00
E-post: andrea.gidoff@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad