POKL - Konkurs nr 2 - „Europejski Sukces – Fundusze blisko społeczeństwa” skierowany do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs nr 2 - „Europejski Sukces – Fundusze blisko społeczeństwa” skierowany do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej

Konkurs nr 2 - „Europejski Sukces – Fundusze blisko społeczeństwa” skierowany do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej

Drukuj
Email
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 11:55
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs „Europejski Sukces – Fundusze blisko społeczeństwa” skierowany do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego.

Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk, efektów i  ciekawych rozwiązań zastosowanych w projektach systemowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII, z punktu widzenia realizatorów tj. Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego.

Przesłane na konkurs teksty powinny mieć formę informacji prasowej (5000 do 7000 znaków ze spacjami - ok. 2 strony A4, czcionka rozmiar 12) w formie wywiadu/opisu/opowieści (napisanej w języku polskim) zawierającej obligatoryjnie :

• Tytuł projektu/ów oraz miejsce/a jego/ich realizacji
• Efekty i ich trwałość – w szczególności rzeczywiste zmiany z punktu widzenia uczestników projektu, (projekt opisany z perspektywy jego uczestnika/ów)
• Ogólny zarys problemu, który został rozwiązany dzięki uczestnictwu w projekcie/tach lub w wyniku realizacji projektu/ów
• Wypowiedzi uczestników projektu i/lub realizatora/ koordynatora projektu
• Do nadesłanego materiału można dołączyć  zdjęcia  lub inne elementy graficzne (wykresy, screeny ekranowe, znaki itp.).
• Dane kontaktowe do autora/ów tekstów i zdjęć przesłanych na konkurs.

Poprzez konkurs i prezentację jego wyników chcemy przyczynić się do popularyzacji wiedzy na temat możliwości uzyskania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także zachęcić potencjalnych beneficjentów do sięgania po środki EFS i realizowania projektów z dziedziny rozwoju zasobów ludzkich a ostatecznych odbiorców do uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach.

Pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław


Z dopiskiem na kopercie Konkurs nr 2 - „Europejski Sukces – Fundusze blisko społeczeństwa”

Płyta CD/DVD winna być dodatkowo opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu i nazwą instytucji.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 25 października 2013r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do Filii DWUP.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody:
- Tablet,
- Aparat fotograficzny,
- Torba skórzana na ramię.

Wybrane prace zostaną w całości lub w części opublikowane w prasie o zasięgu regionalnym, publikacjach promujących PO KL przygotowywanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz na stronie www.pokl.dwup.pl oraz profilu DWUP na portalu społecznościowym Facebook.

Wszelkich informacji na temat konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wydział Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Reguły zgłaszania prac do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu nr 2 - „Europejski Sukces – Fundusze blisko społeczeństwa”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

  short term loans . When the problem is not treated, it can ruin intimate life of couples and destroy their relationships. Viagra Professional was produces not to let this happen. Professional means highly qualified. It strikes the target and doesn't allow a disorder to occupy man's body.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad