POKL - Konkurs nr 2 - „Europejski Sukces – Fundusze blisko społeczeństwa” skierowany do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs nr 2 - „Europejski Sukces – Fundusze blisko społeczeństwa” skierowany do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej

Konkurs nr 2 - „Europejski Sukces – Fundusze blisko społeczeństwa” skierowany do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej

Drukuj
Email
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 11:55
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs „Europejski Sukces – Fundusze blisko społeczeństwa” skierowany do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego.

Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk, efektów i  ciekawych rozwiązań zastosowanych w projektach systemowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII, z punktu widzenia realizatorów tj. Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego.

Przesłane na konkurs teksty powinny mieć formę informacji prasowej (5000 do 7000 znaków ze spacjami - ok. 2 strony A4, czcionka rozmiar 12) w formie wywiadu/opisu/opowieści (napisanej w języku polskim) zawierającej obligatoryjnie :

• Tytuł projektu/ów oraz miejsce/a jego/ich realizacji
• Efekty i ich trwałość – w szczególności rzeczywiste zmiany z punktu widzenia uczestników projektu, (projekt opisany z perspektywy jego uczestnika/ów)
• Ogólny zarys problemu, który został rozwiązany dzięki uczestnictwu w projekcie/tach lub w wyniku realizacji projektu/ów
• Wypowiedzi uczestników projektu i/lub realizatora/ koordynatora projektu
• Do nadesłanego materiału można dołączyć  zdjęcia  lub inne elementy graficzne (wykresy, screeny ekranowe, znaki itp.).
• Dane kontaktowe do autora/ów tekstów i zdjęć przesłanych na konkurs.

Poprzez konkurs i prezentację jego wyników chcemy przyczynić się do popularyzacji wiedzy na temat możliwości uzyskania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także zachęcić potencjalnych beneficjentów do sięgania po środki EFS i realizowania projektów z dziedziny rozwoju zasobów ludzkich a ostatecznych odbiorców do uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach.

Pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław


Z dopiskiem na kopercie Konkurs nr 2 - „Europejski Sukces – Fundusze blisko społeczeństwa”

Płyta CD/DVD winna być dodatkowo opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu i nazwą instytucji.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 25 października 2013r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do Filii DWUP.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody:
- Tablet,
- Aparat fotograficzny,
- Torba skórzana na ramię.

Wybrane prace zostaną w całości lub w części opublikowane w prasie o zasięgu regionalnym, publikacjach promujących PO KL przygotowywanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz na stronie www.pokl.dwup.pl oraz profilu DWUP na portalu społecznościowym Facebook.

Wszelkich informacji na temat konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wydział Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl .

Reguły zgłaszania prac do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu nr 2 - „Europejski Sukces – Fundusze blisko społeczeństwa”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad