POKL - Konkurs nr 3 - Konkurs literacki „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół gimnazjalnych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs nr 3 - Konkurs literacki „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół gimnazjalnych

Konkurs nr 3 - Konkurs literacki „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół gimnazjalnych

Drukuj
Email
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 12:02
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs literacki „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Celem konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej mających istotny wpływ na takie obszary życia jak: możliwość podjęcia zatrudnienia lub zdobycia lepszej pracy, dostęp do edukacji i kultury, wzrost przedsiębiorczości,  rozwój firm oraz organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i wspierających osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej takich jak np. osoby niepełnosprawne, bezrobotne itp.
Nadsyłane prace powinny nawiązywać do tematyki związanej z Europejskim Funduszem Społecznym (EFS) i jego realizacji na Dolnym Śląsku. Od 2004 roku ze wsparcia głównie w postaci bezpłatnych szkoleń, doradztwa zawodowego czy przyznania środków na otworzenie własnej firmy skorzystało już tysiące Dolnoślązaków. Udział w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolił im znaleźć zatrudnienie, spełnić marzenia o własnym biznesie czy lepiej płatnej pracy.

Podczas konkursu oceniane będą prace literackie, które w ciekawy sposób, prozą czy wierszem, opisują realizowane lub zrealizowane już projekty w województwie dolnośląskim.

Chcemy aby złożone prace w formie opisowej ukazywały szerokie możliwości wykorzystania środków finansowych z programów operacyjnych na lata 2007-2013 współfinansowanych z funduszy Europejskich.

Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o tematykę prac z zastrzeżeniem, że głównym tematem pracy powinno być ukazanie korzyści oraz wpływu na Dolny Śląsk jakie miało wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Jak wziąć udział w konkursie?

Pracę literacką wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław


Z dopiskiem na kopercie Konkurs nr 3 - Konkurs literacki pt. „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Płyta CD/DVD winna być dodatkowo opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 paździenika 2013 r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do siedziby DWUP.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody:

-  Tablet
-  Aparat fotograficzny
-  Plecak turystyczny

Wszelkich informacji na temat konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wydział Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl .

Reguły zgłaszania prac do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu nr 3 - Konkursu literackiego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

  The majority of financial loan companies provide the service of getting Payday Loans North Carolina for U.S. citizens. Cialis Online

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad