POKL - Konkurs nr 3 - Konkurs literacki „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół gimnazjalnych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs nr 3 - Konkurs literacki „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół gimnazjalnych

Konkurs nr 3 - Konkurs literacki „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół gimnazjalnych

Drukuj
Email
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 12:02
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs literacki „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Celem konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej mających istotny wpływ na takie obszary życia jak: możliwość podjęcia zatrudnienia lub zdobycia lepszej pracy, dostęp do edukacji i kultury, wzrost przedsiębiorczości,  rozwój firm oraz organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i wspierających osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej takich jak np. osoby niepełnosprawne, bezrobotne itp.
Nadsyłane prace powinny nawiązywać do tematyki związanej z Europejskim Funduszem Społecznym (EFS) i jego realizacji na Dolnym Śląsku. Od 2004 roku ze wsparcia głównie w postaci bezpłatnych szkoleń, doradztwa zawodowego czy przyznania środków na otworzenie własnej firmy skorzystało już tysiące Dolnoślązaków. Udział w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolił im znaleźć zatrudnienie, spełnić marzenia o własnym biznesie czy lepiej płatnej pracy.

Podczas konkursu oceniane będą prace literackie, które w ciekawy sposób, prozą czy wierszem, opisują realizowane lub zrealizowane już projekty w województwie dolnośląskim.

Chcemy aby złożone prace w formie opisowej ukazywały szerokie możliwości wykorzystania środków finansowych z programów operacyjnych na lata 2007-2013 współfinansowanych z funduszy Europejskich.

Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o tematykę prac z zastrzeżeniem, że głównym tematem pracy powinno być ukazanie korzyści oraz wpływu na Dolny Śląsk jakie miało wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Jak wziąć udział w konkursie?

Pracę literacką wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław


Z dopiskiem na kopercie Konkurs nr 3 - Konkurs literacki pt. „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Płyta CD/DVD winna być dodatkowo opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 paździenika 2013 r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do siedziby DWUP.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody:

-  Tablet
-  Aparat fotograficzny
-  Plecak turystyczny

Wszelkich informacji na temat konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wydział Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl .

Reguły zgłaszania prac do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu nr 3 - Konkursu literackiego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad