POKL - Konkurs nr 4 - „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion” - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs nr 4 - „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion” - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs nr 4 - „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion” - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Drukuj
Email
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 12:09
Jesteś przedsiębiorczy? Masz pomysł na własny biznes?

Spróbuj swoich sił w konkursie ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego.

Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi, promowanie kreatywnego myślenia, popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju regionu wśród uczniów dolnośląskich szkół, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody:
- Tablet
- Aparat fotograficzny
- Plecak turystyczny

Przy ocenie złożonych prac brane będą pod uwagę takie kryteria jak: innowacyjność pomysłu, realność założeń biznesplanu, rentowność projektu.

Jak wziąć udział w konkursie?

Sporządzony biznesplan wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu w formie wydruku (biznesplan i formularz) oraz w wersji elektronicznej (tylko biznesplan) na płycie CD/DVD na adres :

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu  
Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław


Z dopiskiem na kopercie Konkurs nr 4 - „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion”

Płyta CD/DVD powinna być opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 października 2013 r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do siedziby DWUP.

Przy sporządzaniu biznesplanu pomocny będzie Formularz opisu pomysłu na biznes

Wszelkich informacji na temat konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wydział Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl .

Reguły zgłaszania prac do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy do Konkursu nr 4 - „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion”
Załącznik nr 2 - formularz opisu pomysłu na biznes.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad