POKL - Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Drukuj
Email
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 12:16
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Celem konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej mających istotny wpływ na takie obszary życia jak: możliwość podjęcia zatrudnienia lub zdobycia lepszej pracy, dostęp do edukacji i kultury, wzrost przedsiębiorczości,  rozwój firm oraz organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i wspierających osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej takich jak np. osoby niepełnosprawne, bezrobotne itp.

Istotą ogłoszonego Konkursu jest zarówno popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju regionu wśród uczniów dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych jak i  kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki to program, który oferuje szerokie możliwości rozwoju zawodowego i społecznego mieszkańcom naszego regionu dzięki środkom Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Od 2007 roku, kiedy rozpoczęła się realizacja programu, ze wsparcia głównie w postaci bezpłatnych szkoleń, doradztwa zawodowego czy przyznania środków na otworzenie własnej firmy skorzystało już tysiące Dolnoślązaków. Udział w projektach realizowanych w ramach PO KL pozwolił im znaleźć zatrudnienie, spełnić marzenia o własnym biznesie czy lepiej płatnej pracy, wpłynął na rozwój przedsiębiorstw oraz wpływa na poziom i dostępność do edukacji. Listę realizowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w zakładce Projekty realizowane na Dolnym Śląsku.

Organizator Konkursu - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - jest instytucją, która przyznaje dofinansowanie na projekty PO KL, które przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, integracji społecznej oraz poprawy umiejętności i kwalifikacji mieszkańców województwa dolnośląskiego (projekty realizowane w Priorytecie VI, VII, VIII i IX PO KL). Są to tzw. „projekty miękkie” – ukierunkowane na indywidualny rozwój człowieka, co odróżnia je od projektów „twardych”, takich jak remonty i budowa dróg, obiektów sportowych, które są finansowane z innych programów unijnych.

Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o tematykę prac z zastrzeżeniem, że powinna ona obrazować (w formie zdjęcia/zdjęć) zmiany dokonane w regionie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dzięki pracom przesłanym na  konkurs chcemy w ciekawy sposób pokazać jak najwięcej korzystnych zmian, które nastąpiły w naszym regionie od 1 maja 2004r. tj. daty wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i ich wpływ na życie mieszkańców.

Reguły zgłaszania projektów do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu.

Jak wziąć udział w konkursie?

Fotografie wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu)  należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław


Z dopiskiem na kopercie Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Płyta CD/DVD winna być dodatkowo opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu  8 listopada 2013r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do Filii DWUP.
 
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody:
- Tablet
- Aparat fotograficzny
- Plecak turystyczny

Wszelkich informacji na temat konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wydział Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl .
Reguły zgłaszania prac do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Informujemy, że w dniu 25.09.2019r. uległ zmianie §3, pkt 7 Regulaminu - dodano wymagane formaty prac.
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu nr 5 - Konkursu fotograficznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”.

 
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad