POKL - Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Drukuj
Email
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 12:16
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Celem konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej mających istotny wpływ na takie obszary życia jak: możliwość podjęcia zatrudnienia lub zdobycia lepszej pracy, dostęp do edukacji i kultury, wzrost przedsiębiorczości,  rozwój firm oraz organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i wspierających osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej takich jak np. osoby niepełnosprawne, bezrobotne itp.

Istotą ogłoszonego Konkursu jest zarówno popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju regionu wśród uczniów dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych jak i  kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki to program, który oferuje szerokie możliwości rozwoju zawodowego i społecznego mieszkańcom naszego regionu dzięki środkom Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Od 2007 roku, kiedy rozpoczęła się realizacja programu, ze wsparcia głównie w postaci bezpłatnych szkoleń, doradztwa zawodowego czy przyznania środków na otworzenie własnej firmy skorzystało już tysiące Dolnoślązaków. Udział w projektach realizowanych w ramach PO KL pozwolił im znaleźć zatrudnienie, spełnić marzenia o własnym biznesie czy lepiej płatnej pracy, wpłynął na rozwój przedsiębiorstw oraz wpływa na poziom i dostępność do edukacji. Listę realizowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w zakładce Projekty realizowane na Dolnym Śląsku.

Organizator Konkursu - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - jest instytucją, która przyznaje dofinansowanie na projekty PO KL, które przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, integracji społecznej oraz poprawy umiejętności i kwalifikacji mieszkańców województwa dolnośląskiego (projekty realizowane w Priorytecie VI, VII, VIII i IX PO KL). Są to tzw. „projekty miękkie” – ukierunkowane na indywidualny rozwój człowieka, co odróżnia je od projektów „twardych”, takich jak remonty i budowa dróg, obiektów sportowych, które są finansowane z innych programów unijnych.

Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o tematykę prac z zastrzeżeniem, że powinna ona obrazować (w formie zdjęcia/zdjęć) zmiany dokonane w regionie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dzięki pracom przesłanym na  konkurs chcemy w ciekawy sposób pokazać jak najwięcej korzystnych zmian, które nastąpiły w naszym regionie od 1 maja 2004r. tj. daty wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i ich wpływ na życie mieszkańców.

Reguły zgłaszania projektów do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu.

Jak wziąć udział w konkursie?

Fotografie wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu)  należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław


Z dopiskiem na kopercie Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Płyta CD/DVD winna być dodatkowo opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu  8 listopada 2013r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do Filii DWUP.
 
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody:
- Tablet
- Aparat fotograficzny
- Plecak turystyczny

Wszelkich informacji na temat konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wydział Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl .
Reguły zgłaszania prac do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Informujemy, że w dniu 25.09.2019r. uległ zmianie §3, pkt 7 Regulaminu - dodano wymagane formaty prac.
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu nr 5 - Konkursu fotograficznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”.

  SSLTimeout.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad