POKL - Nowa wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowa wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

Nowa wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

Drukuj
Email
Czwartek, 17 Październik 2013 10:24
Informujemy, że IZ PO KL opublikowała znowelizowaną wersję Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
W ramach nowelizacji dokonano zmian wynikających z przeglądu śródokresowego Programu jedynie w części dotyczącej Priorytetu V PO KL Dobre rządzenie.

Zmian dokonano w następujących częściach Zasad:

- Zasady systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013;
- Podręcznik wskaźników PO KL (zmieniono część dotyczącą sposobu pomiaru wskaźników Priorytetu V PO KL);
- wzór formularza załącznika nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL – Tabela 7 Osiągnięte wartości wskaźników;
- wzór formularza sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL  - Załącznik nr 1 Osiągnięte wartości wskaźników;
- wzór formularza sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL  - Załącznik nr 1 Osiągnięte wartości wskaźników.
- W wybranych wskaźnikach Priorytetu V PO KL doprecyzowano metodologię oraz sposób ich pomiaru. Modyfikacji podlegały również nazwy wybranych - wskaźników zgodnie ze zmianami uzgodnionymi w ramach przeglądu śródokresowego.

Zaktualizowana wersja dokumentu
  To apply for Payday Loans In United States you don't have to seek the help of relatives or go to a bank. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad