POKL - Informacja dla beneficjentów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Informacja dla beneficjentów

Informacja dla beneficjentów

Drukuj
Email
Poniedziałek, 04 Listopad 2013 13:13
IW (IP2) w związku z pojawiającymi się wątpliwościami Beneficjentów przypomina, że angażując personel projektu należy mieć na uwadze zapisy sformułowane w Wytycznych m.in. na przestrzeni lat 2012-2013 w przypadku zatrudniania personelu projektu na podstawie stosunku pracy:

W roku 2012 uregulowano to m.in. zapisem, że wszystkie zadania, w których realizację zaangażowany jest dany pracownik beneficjenta powinny zostać uregulowane w ramach umowy o pracę; oznacza to bezwzględny zakaz zatrudniania własnych pracowników będących personelem projektu do realizacji innych zadań na podstawie innych umów, np. cywilnoprawnych. Jeżeli Beneficjent chce zaangażować dotychczasowego pracownika będącego personelem projektu do realizacji innych zadań w ramach projektu, należy zmienić mu zakres obowiązków w ramach stosunku pracy (…)\
W roku 2013 – zapisy obowiązujące:  wszystkie zadania, w których realizację zaangażowany jest dany pracownik beneficjenta powinny zostać uregulowane w ramach umowy o pracę; oznacza to bezwzględny zakaz zatrudniania własnych pracowników będących personelem tego lub innych projektów beneficjenta do realizacji innych zadań na podstawie innych umów, np. cywilnoprawnych. Jeżeli Beneficjent chce zaangażować dotychczasowego pracownika będącego personelem projektu do realizacji innych zadań w ramach projektu, należy zmienić mu zakres obowiązków w ramach stosunku pracy (…)
W związku z powyższym, bezwzględny zakaz zawierania umów cywilnoprawnych dotyczy wszystkich pracowników będących personelem projektów zaangażowanych na podstawie stosunku pracy, który rozumie się również jako oddelegowanie do realizacji zadań związanych z projektem/ami lub przyznanie dodatku do wynagrodzenia.

Źródło: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (rozdział 4), Zasady Finansowania POKL (rozdział 2, pkt. 2.1.1.3 – stosunek pracy)
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad