POKL - Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli PUP

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli PUP

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli PUP

Drukuj
Email
Czwartek, 14 Listopad 2013 10:42
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza przedstawicieli powiatowych urzędów pracy działających na terenie Dolnego Śląska, zaangażowanych w przygotowanie wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność oraz rozliczanie projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL na spotkanie informacyjne.

Spotkanie zostanie przeprowadzone 25 listopada br (poniedziałek) we Wrocławiu w godz. 9.30 -12.30 w Art Hotelu przy ul. Kiełbaśniczej 20.
Na spotkaniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

- założenia dotyczące aplikowania o środki na realizację projektów systemowych w 2014r. na podstawie projektu RPD dla Poddziałania 6.1.3 PO KL,
- omówienie zmian wynikających z przyjęcia nowego dokumentu "Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach POKL",   
- wnioski i spostrzeżenia płynące z przygotowywanych wniosków aplikacyjnych i wniosków o płatność oraz  z realizowanych kontroli projektów,
- wskazówki (przykłady projektów) dotyczące możliwości aplikowania o środki na realizację przez PUP projektów w ramach konkursów o dofinansowanie,
- wskazane możliwości współpracy w zakresie wymiany i wskazywania informacji o projektach, kursach i szkoleniach – realizowanych ze środków U.E.,
- ogólne zagadnienia dot. programów, które będą realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 w tym nowego RPO.

Agenda - pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy na spotkaniepobierz plik

Termin nadsyłania zgłoszeń rekrutacyjnych – do 20 listopada br.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną (jako załącznik) w terminie do 20 listopada br. na adres e-mail: bartosz.paczesny@dwup.pl

Osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne związane ze spotkaniem jest Pan artosz Pacześny - tel. 071 39 74 110 lub 111.

Potwierdzeniem przyjęcia Państwa zgłoszenia będzie przesłana do dnia 21 listopada br na adres e-mail, z którego wysłano formularz zgłoszeniowy, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”.

W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed w/w terminem.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie również możliwość ograniczenia liczby osób z danej instytucji, o czym powiadomi Państwa w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem w spotkaniu zakwalifikowanych osób.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad