POKL - Jelenia Góra. Bezpłatne szkolenie RO EFS nt. zarządzania i rozliczania projektów z PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Jelenia Góra. Bezpłatne szkolenie RO EFS nt. zarządzania i rozliczania projektów z PO KL

Jelenia Góra. Bezpłatne szkolenie RO EFS nt. zarządzania i rozliczania projektów z PO KL

Drukuj
Email
Wtorek, 19 Listopad 2013 09:56
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Rozliczanie wniosków o płatność i zarządzanie finansami realizowanych projektów PO KL” w dn. 26 - 27 listopada 2013 r. w Jeleniej Górze.
Opis: Szkolenie poświęcone będzie zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z POKL dla beneficjentów realizujących projekty w ramach dolnośląskiego komponentu regionalnego. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane  z Generatorem Wniosków Płatniczych a także m.in.  tematyka zatrudniania kadry w projekcie  (umowy cywilno-prawne, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenia, rozwiązywanie umów o pracę, akta osobowe - sposób prowadzenia, świadectwa pracy).

Prowadzący: Mirosława Hamera, Marcin Woźniak

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1. podmioty, które realizują projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego;
2. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS;
3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 20 listopada 2013 r. do godz. 12:00.

Informacje organizacyjne:
• Wszystkie szkolenia prowadzone są przez ROEFS w Jeleniej Górze nieodpłatnie.
• Szkolenie będą się odbywać w godzinach: 9.00 – 16.00
• Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka.
• Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem i noclegiem.

Jak zgłosić się na szkolenie?
W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura Regionalnego Ośrodka faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na adres mailowy: jeleniagora@roefs.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku czy kwestii dotyczących rozliczania projektów oraz do skorzystania z nowej usługi, jaką jest wizyta wspierająca.

Wszelkich informacji na temat szkolenia i doradztwa udziela:
Łukasz Pęcherczyk oraz Ewa Pańczak pod numerem tel. 075 642 20 00.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad