POKL - Rozstrzygnięcie konkursu nr 2 - „Europejski sukces - Fundusze blisko społeczeństwa"

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Rozstrzygnięcie konkursu nr 2 - „Europejski sukces - Fundusze blisko społeczeństwa"

Rozstrzygnięcie konkursu nr 2 - „Europejski sukces - Fundusze blisko społeczeństwa"

Drukuj
Email
Czwartek, 05 Grudzień 2013 09:56
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 29.11.2013r. rozstrzygnął konkurs nr 2 - „Europejski sukces - Fundusze blisko społeczeństwa" skierowany do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego.
W odpowiedzi na konkurs do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło 5 prac. Wszystkie złożone prace spełniały wymogi formalne zawarte w Regulaminie Konkursu, w związku z czym wszystkie podlegały ocenie Komisji konkursowej, w skład której weszli:

1. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk - Kierownik Wydziału Promocji i Informacji
2. Mariola Torzewska - pracownik Wydziału Integracji Społecznej 
3. Marcin Podczasiak - Kierownik Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Przewodniczącym Komisji Konkursowej był Paweł Pacek - pracownik Wydziału Promocji i Informacji.

Jako kryteria oceny prac przyjęto:
a) atrakcyjność nadesłanego tekstu jako możliwego do upowszechnienia w części lub całości
z punktu widzenia , celów konkursu określonych w § 2 pkt. 1-3 regulaminu
b) zgodność formuły pracy i jej zawartości z wymaganiami opisanymi w § 3 pkt. 7 regulaminu
c) poprawność stylistyczna i językowa pracy
d) jakość, atrakcyjność i powiązanie z tematem pracy i celami konkursu przesłanego dodatkowo materiału zdjęciowego i graficznego


Poniżej prezentujemy listę laureatów w konkursie:

I miejsce - Edyta Rutyna
II miejsce - Anna Pitera
III miejsce - Katarzyna Skrzypek

Wręczenie nagród odbędzie się podczas Konferencji organizowanej przez DWUP w dniu 18.12.2013 r. w budynku Starej Giełdy (Sala Świetlikowa) przy pl. Solnym we Wrocławiu, na którą zaproszone zostały osoby nagrodzone i wyróżnione.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji do dnia 11 grudnia poprzez wysłanie e-mail z danymi zgłoszonej osoby/osób na adres pawel.pacek@dwup.pl. Konferencja rozpoczyna się o godzinie 10:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71/39-74-110 lub 111.

Wszystkim autorom prac dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad