POKL - Rozstrzygnięcie Konkursu nr 6 - Konkursu plastycznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Rozstrzygnięcie Konkursu nr 6 - Konkursu plastycznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”.

Rozstrzygnięcie Konkursu nr 6 - Konkursu plastycznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”.

Drukuj
Email
Czwartek, 05 Grudzień 2013 15:41
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 29.11.2013r. rozstrzygnął Konkurs nr 6 - Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego.
W odpowiedzi na konkurs do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło 80 prac. Wszystkie złożone prace spełniały wymogi formalne zawarte w Regulaminie Konkursu, w związku z czym wszystkie podlegały ocenie Komisji konkursowej, w skład której weszli:

1. Ewa Grzebieniak - Wicedyrektor ds. Obsługi Projektów POKL
2. Justyna Pawłuszko - pracownik Wydziału Pomocy Technicznej
3. Sebastian Stasiak - pracownik Wydziału Promocji i Informacji
 
Przewodniczącym Komisji Konkursowej był Paweł Pacek - pracownik Wydziału Promocji i Informacji.

Jako kryteria oceny prac przyjęto:

a) trafność wskazania związku pomiędzy przedstawioną na przesłanej pracy zmianą, inicjatywą, działaniem a jej wpływem na takie obszary jak aktywizacja zawodowe, integracja społeczna, wzrost przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw, edukacja,
b) jakość wykonania pracy,
c) oryginalność.

Poniżej prezentujemy listę laureatów w konkursie:

I miejsce - Hanna Skrzypacz
II miejsce - Weronika Brożyna
III miejsce - Julia Kubrak

Wręczenie nagród odbędzie się podczas Konferencji organizowanej przez DWUP w dniu 18.12.2013 r. w budynku Starej Giełdy (Sala Świetlikowa) przy pl. Solnym we Wrocławiu, na którą zaproszone zostały osoby nagrodzone i wyróżnione.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji do dnia 11 grudnia poprzez wysłanie e-mail z danymi zgłoszonej osoby/osób na adres pawel.pacek@dwup.pl. Konferencja rozpoczyna się o godzinie 10:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71/39-74-110 lub 111.

Wszystkim autorom prac dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad