POKL - Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Drukuj
Email
Piątek, 06 Grudzień 2013 13:05
Informujemy, że konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” został nierozstrzygnięty. Żadna ze zgłoszonych prac nie znalazła uznania Komisji Konkursowej a co za tym idzie nie zostali wyłonieni laureaci konkursu. Możliwość niewyłaniania zwycięzców z ww. powodu reguluje § 5, pkt. 2 Regulaminu Konkursu.
W odpowiedzi na konkurs do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło 15 prac z czego 12 spełniało wymogi formalne zawarte w Regulaminie Konkursu, w związku z czym podlegały ocenie Komisji konkursowej, w skład której weszli:

1. Monika Kwil-Skrzypińska - Dyrektor ds. Obsługi Projektów POKL
2. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk - Kierownik Wydziału Promocji i Informacji
3. Małgorzata Góralczyk - pracownik Wydziału Pomocy Technicznej

Przewodniczącym Komisji Konkursowej był Paweł Pacek - pracownik Wydziału Promocji i Informacji.

Jako kryteria oceny prac przyjęto:

a) trafność wskazania związku pomiędzy przedstawioną na przesłanej pracy zmianą, inicjatywą, działaniem a jej wpływem na takie obszary jak aktywizacja zawodowe, integracja społeczna, wzrost przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw, edukacja,
b) jakość wykonania pracy,
c) oryginalność.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad