POKL - Nowa wersja Zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowa wersja Zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki

Nowa wersja Zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Wtorek, 31 Grudzień 2013 11:02
W grudniu br. zatwierdzone zostały zmienione Zasady kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), stanowiące element Systemu Realizacji PO KL. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:

- modyfikację metodologii doboru projektów do kontroli w latach 2014  – 2015, w związku z końcowym etapem realizacji PO KL. Zmieniona metodologia obliguje IP/IP2 do kontroli przynajmniej 30 proc. projektów najbardziej ryzykownych wybranych z puli projektów, które dotychczas nie podlegały kontroli na miejscu, przy jednoczesnym zaleceniu, aby do analizy ryzyka włączane były również te projekty, w których stwierdzono poważne nieprawidłowości w ramach poprzednich kontroli wydatków;

- określenie końcowych terminów przeprowadzania kontroli na miejscu – biorąc pod uwagę harmonogram zamykania Programu, zalecane jest zintensyfikowanie działań kontrolnych w III kwartale 2015 r. oraz zakończenie kontroli do 31.12.2015 r.;

- uszczegółowienie kwestii konieczności weryfikacji sposobu wykorzystania sprzętu kupowanego w ramach zadań merytorycznych projektów, w związku z rekomendacją audytu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.


Nowe Zasady kontroli obowiązywać będą od 01.01.2014 r.

Zasady kontroli w ramach PO KL  - pobierz plik
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad