POKL - Nowa wersja Zasad wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowa wersja Zasad wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Kapitał Ludzki

Nowa wersja Zasad wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Piątek, 31 Styczeń 2014 12:08
27 stycznia 2014 r. została podpisana zaktualizowana wersja dokumentu pt. "Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)". Dokument został skonsultowany z właściwymi instytucjami w okresie listopad – grudzień 2013 r. Zestawienie zgłoszonych uwag wraz z komentarzem Instytucji Zarządzającej PO KL zostało zamieszczone poniżej.
Formularze sprawozdawcze z realizacji instrumentów inżynierii finansowej stanowiące załącznik nr 6 (Sprawozdanie z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania 1.4 PO KL) oraz załącznik nr 7 (Sprawozdanie z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania 6.2 PO KL) do znowelizowanych Zasad należy przekazywać do właściwych Instytucji wraz ze sprawozdaniami rocznymi z realizacji Działania oraz Priorytetu za 2013 r., zgodnie z terminem określonym w Zasadach Systemu Sprawozdawczości PO KL 2007-2013.

Informujemy, że w związku ze zgłoszonymi podczas konsultacji ww. dokumentu uwagami zmieniono również wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.2. W przypadku, gdy z innych względów zaistnieje potrzeba aneksowania zawartej już umowy, należy równocześnie aneksować umowę o zaktualizowane postanowienia wzoru minimalnego zakresu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Zasad.

Zmienione Zasady będą obowiązywać od 10 lutego 2014 r.

Pobierz pliki:

Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej z 27 stycznia 2014 r.
Zestawienie uwag z konsultacji
  Most online loan lenders allow getting New Jersey Payday Loans without visiting a bank, straight to your bank account. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis Online is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad