POKL - Projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”

Projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”

Drukuj
Email
Piątek, 28 Luty 2014 12:27
W dniu 20.02.2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 5332/IV/14 przyjął do realizacji projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”, którego Beneficjentem Systemowym jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Projekt skierowany jest wyłącznie do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty – w tym przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, zamieszkałych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)  lub pracujących na obszarze województwa dolnośląskiego.

Do Projektu mogą przystąpić:
a) osoby zwolnione – pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę w sektorze oświaty po 31.12.2012 r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
b) osoby przewidziane do zwolnienia – znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy po 31.12.2012 r. lub osoby, które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego;
c) osoby zagrożone zwolnieniem – osoby zatrudnione u pracodawcy należącego do sektora oświaty, które mogą pozostać bez zatrudnienia z przyczyn pracodawcy.

Formy wsparcia oferowane w projekcie:
obligatoryjne:
a) poradnictwo zawodowe,
b) szkolenia zawodowe,
fakultatywne:
c) poradnictwo psychologiczne,
d) szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
e) doradztwo indywidualne związane z zakładaniem działalności gospodarczej,
f) dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej,
g) podstawowe wsparcie pomostowe,
h) przedłużone wsparcie pomostowe,
i) doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej,
j) jednorazowe dodatki relokacyjne,
k) pośrednictwo pracy,
l) staże i praktyki zawodowe,
m) studia podyplomowe.

Planowana liczba osób objętych wsparciem: 400.

Podpisana umowa - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad