POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13, procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13, procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13, procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 06 Marzec 2014 12:13
Lista rankingowa wniosku o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 po procedurze odwoławczej zatwierdzonej Uchwałą nr 5391/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2014 r.  w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”, komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2013 wynosi 3 000 000,00 PLN i zostanie zakontraktowana w procedurze podstawowej. Instytucja Organizująca Konkurs w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą zwiększyła alokację na konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13  o kwotę 448 816,80 PLN dla projektu, który uzyskał co najmniej tyle punktów, co najniżej oceniony wniosek w ramach listy rankingowej z procedury podstawowej, który zakwalifikowano do dofinansowania.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekt znajdujący się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 po procedurze odwoławczej”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyznania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13.
  D Bol CycleThe main criterion for them is your ability to repay any Payday Loans In Wisconsin, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad