POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13, procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13, procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13, procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 06 Marzec 2014 12:13
Lista rankingowa wniosku o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 po procedurze odwoławczej zatwierdzonej Uchwałą nr 5391/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2014 r.  w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”, komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2013 wynosi 3 000 000,00 PLN i zostanie zakontraktowana w procedurze podstawowej. Instytucja Organizująca Konkurs w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą zwiększyła alokację na konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13  o kwotę 448 816,80 PLN dla projektu, który uzyskał co najmniej tyle punktów, co najniżej oceniony wniosek w ramach listy rankingowej z procedury podstawowej, który zakwalifikowano do dofinansowania.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekt znajdujący się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 po procedurze odwoławczej”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyznania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad