POKL - ROEFS Wałbrzych – wizyty wspierające

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ROEFS Wałbrzych – wizyty wspierające

ROEFS Wałbrzych – wizyty wspierające

Drukuj
Email
Wtorek, 06 Maj 2014 11:54
Szanowni Państwo!
Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu w związku z realizowanym przez Państwa projektem/projektami, informuje o możliwości skorzystania ze szczególnego rodzaju doradztwa o charakterze kompleksowym – wizyty wspierającej.
Polega ona na przeanalizowaniu projektu realizowanego przez beneficjenta w trakcie jego trwania w siedzibie beneficjenta lub w miejscu realizacji.
Usługa świadczona jest bezpłatnie i może być realizowana na miejscu u Państwa, bądź w siedzibie naszego Ośrodka w Wałbrzychu, a także w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Świdnicy.
Celem wizyty wspierającej jest kompleksowe wsparcie w prawidłowej realizacji projektu oraz przygotowanie beneficjenta do kontroli.

Wizyta dzieli się na następujące etapy:
1) diagnostyczny - zapoznanie się z zakresem dokumentacji i działaniami w projekcie. Na tym etapie odbywa się zasadnicza analiza potrzeb. Analiza potrzeb jest realizowana we współpracy z beneficjentem, ale również może wynikać z wstępnego zapoznania się z dokumentacją np. w zakresie potencjalnych luk w zarządzaniu projektem.

2) analityczny - przeanalizowanie wybranej dokumentacji pod kątem zgodności  z wymaganiami POKL.

3) rekomendacyjny - udzielenie rekomendacji i wniosków w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia kosztów niekwalifikowalnych oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości procesów w ramach zarządzania projektem.

Zakres wizyty może obejmować:
1) prawidłowość rozliczeń finansowych,
2) kwalifikowalność wydatków, w tym dotyczących personelu projektu,
3) sposób rekrutacji uczestników projektu,
4) sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
5) zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
6) poprawność udzielania zamówień publicznych i poprawność stosowania
zasady konkurencyjności,
7) poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,
8) Poprawność udzielania pomocy publicznej,
9) prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
10) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.


Dodatkowych informacji udzieli:

Aleksander Budny
Specjalista ds. informacji
Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu
ul. Dmowskiego 22, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 60 44
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.walbrzych.roefs.pl
  The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Payday Loans for U.S. citizens.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad