Szkolenie: Realizacja i sprawozdawczość projektów PO KL rozliczanych ryczałtem - ROEFS Wrocław

Drukuj
Czwartek, 08 Maj 2014 11:57
Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z prawidłowym rozliczaniem projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane z kontrolą projektów, trwałością projektów oraz dokumentacją projektową. Szkolenie będzie realizowane pod kątem projektów rozliczanych ryczałtem.

Więcej...
  quick loans . http://www.nak.org/pay/