POKL - Zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX

Drukuj
Email
Poniedziałek, 19 Maj 2014 12:54
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr  5666/IV/14 z dnia 13 maja 2014 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu IX  w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.
Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem są Plany działania na lata 2007-2008 oraz 2014-2015). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.
Zmiana w Planie działania dla Priorytetu IX jest wynikiem konieczności dostosowania zapisów odnośnie wprowadzenia nowej fiszki naboru projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej  jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Zakres zmian odnoszący się do Planu działania 2014 -2015 został  przekazany do Instytucji Zarządzającej PO KL, która po dokonaniu merytorycznej oceny ich zapisów, wyraziła  w dniu 5 maja br. zgodę na wprowadzenie zmian.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Przejdź do strony z Planami działania na lata 2014-2015
  Billige CialisCialis Preise 5mg

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad