POKL - Konkurs fotograficzny

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Drukuj
Email
Wtorek, 27 Maj 2014 09:35
Województwo Dolnośląskie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do mieszkańców województwa dolnośląskiego. Celem Konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie dzięki wykorzystaniu środków unijnych.
Czekamy na zdjęcia, które zilustrują np. sylwetki ludzi  którzy  wzięli  udział w szkoleniach/projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i skorzystali z oferowanego wsparcia finansowego/szkoleniowego/doradczego. Zdjęcia mogą również przedstawiać wydarzenia lub obiekty, które powstały/zostały odnowione lub unowocześnione dzięki finansowaniu ze środków unijnych.

Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o tematykę złożonych prac z zastrzeżeniem, że powinny one obrazować (w formie zdjęcia/zdjęć) zmiany dokonane w regionie które zadziały się/ zostały zrealizowane przy wykorzystaniu środków europejskich od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Do zdjęcia/zdjęć dołącz część opisową w której przedstaw co przedstawia fotografia, gdzie została wykonana oraz np. w jaki sposób zilustrowana zdjęciami zmiana wpłynęła pozytywnie na życie Twojej rodziny, sąsiadów lub innych mieszkańców.

Dzięki pracom przesłanym na  konkurs chcemy w ciekawy sposób pokazać jak najwięcej korzystnych zmian, które nastąpiły w naszym regionie od 1 maja 2004r. tj. daty wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i ich wpływ na życie mieszkańców.

Reguły zgłaszania projektów do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.

Jak wziąć udział w Konkursie?


Prace w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej wraz z wypełnionym, podpisanym i wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu:

Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław

Z dopiskiem na kopercie Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Płyta CD/DVD winna być dodatkowo opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu  30 czerwca 2014r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody:
- Tablet
- Aparat fotograficzny
- Plecak turystyczny

Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wydział Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl .

Reguły zgłaszania prac do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu fotograficznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad