POKL - Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska

Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska

Drukuj
Email
Wtorek, 24 Czerwiec 2014 11:38
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Celem Konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o tematykę złożonych prac z zastrzeżeniem, że powinny one obrazować  zmiany dokonane w regionie które zadziały się/ zostały zrealizowane przy wykorzystaniu środków europejskich od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dzięki pracom przesłanym na  konkurs chcemy w ciekawy sposób pokazać jak najwięcej korzystnych zmian, które nastąpiły w naszym regionie od 1 maja 2004r. tj. daty wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i ich wpływ na życie mieszkańców.

Reguły zgłaszania projektów do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.

Jak wziąć udział w Konkursie?

Pracę plastyczną wraz z wypełnionym, podpisanym i wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu:

Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław


Z dopiskiem na kopercie Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Praca na odwrocie winna być dodatkowo opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu  7 lipca 2014r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody:
a) I miejsce: Tablet i dysk zewnętrzny (1 TB pojemności)
b) II miejsce: Aparat fotograficzny i statyw
c) III miejsce: Zegarek sportowy na rękę i plecak turystyczny
 
UWAGA, zmiana w Regulaminie Konkursu : do §5, pkt. 1 dodano zapis "Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień".

Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Oddział ds. Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl .

Reguły zgłaszania prac do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu plastycznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad