POKL - Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Poniedziałek, 30 Czerwiec 2014 09:07
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.). W dniu 4 czerwca br. projekt rozporządzenia został przekazany do podpisu Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a następnie zostanie skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, zaś przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca br.

Szczegółowe informacje dot. wprowadzonych zmian zawarte są w piśmie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4.06.2014 r. znak: DZF-I-82207-5-PM/14 dostępnym tutaj

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad