POKL - Dotyczy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Dotyczy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Dotyczy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Drukuj
Email
Wtorek, 01 Lipiec 2014 13:24
Informujemy, iż aktualnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów finalizuje prace nad rozporządzeniem  zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

W związku z wprowadzeniem w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) definicji "jednego przedsiębiorstwa", począwszy od dnia 1 lipca br. niezbędne jest badanie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, na rzecz których udzielana jest pomoc de minimis. Do czasu wejścia w życie nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia, rekomenduje się weryfikację powiązań istniejących pomiędzy przedsiębiorstwami na podstawie oświadczeń, składanych przez podmioty, którym udzielana jest pomoc de minimis.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad