POKL - VI spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności VI spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

VI spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

Drukuj
Email
Czwartek, 18 Wrzesień 2014 13:03
Szanowni Państwo,

w związku z dążeniem do zapewnienia jak najwyższej jakości realizowanych projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz mając na uwadze wyzwania związane z ich realizacją w tej, jak i w przyszłej perspektywie, Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich podejmuje działania mające na celu podniesienie skuteczności ww. inicjatyw oraz umożliwienie osiągnięcia konkretnych korzyści ze współpracy na poziomie ponadnarodowym w ramach EFS.
Biorąc pod uwagę powyższe, zachęcamy Państwa do uczestnictwa już w VI spotkaniu otwartym dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL, tj. projektów z komponentem ponadnarodowym, projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym oraz wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej, które odbędzie się w dniu 20 października br. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a (siedziba KIW CPE). Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godzinę 10.30.

Planowana liczba uczestników spotkania to 25 przedstawicieli instytucji/podmiotów, które są w trakcie realizacji projektów współpracy ponadnarodowej (tzn. realizują projekt w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej).

- i/lub projektodawców, których projekty zostały zarekomendowane do dofinansowania i są w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej,
- a także projektodawców, którzy zgłosili do IP/IP2 wniosek o rozszerzenie projektu o komponent ponadnarodowy i uzyskali wstępną akceptację takiego rozszerzenia (obecnie znajdują się na etapie podpisywania umowy o współpracy ponadnarodowej i/lub aneksu do umowy o dofinansowanie projektu itp.).

Zakłada się udział po jednym reprezentancie z danej instytucji. Rekrutacja na spotkanie będzie prowadzona do dnia 3 października br. O przyjęciu na spotkanie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Formuła spotkania zakłada wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy beneficjentami oraz przedstawicielami KIW na temat problemów, wątpliwości, dobrych i złych praktyk związanych z realizacją tego typu projektów, a także z upowszechnianiem ich rezultatów.

W tym celu proponujemy program spotkania, uwzględniający następujące punkty:

1) prezentacja KIW nt. wsparcia na rzecz projektów współpracy ponadnarodowej PO KL ze szczególnym uwzględnieniem kwestii upowszechniania i maninstremingu produktów współpracy ponadnarodowej, a także informacja na temat wdrażania projektów współpracy ponadnarodowej w przyszłej perspektywie;

2) prelekcja Beneficjentów projektu współpracy ponadnarodowej, którzy  podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami – omówiony zostanie zwłaszcza sposób tworzenia, prowadzenia i zarządzania współpracą ponadnarodową, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk w tym zakresie czy też najczęściej popełnianych lub możliwych do popełnienia błędów – do potwierdzenia 

3) dyskusja plenarna - sesja pytań i odpowiedzi dot. zasad realizacji współpracy ponadnarodowej w Państwa projektach na podstawie pytań/wątpliwości zgłoszonych przed i/lub podczas spotkania

4) dla zainteresowanych, w końcowej części spotkania prowadzone będą indywidualne konsultacje z przedstawicielami KIW.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesłanie do KIW zgłoszenia zawierającego następujące dane:

1) Imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę Beneficjenta;

2) Informacja, czy są Państwo zainteresowaniu konsultacjami indywidualnymi;

3) Konkretne pytania/zagadnienia, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania;

4)Informacja, czy zechcą się Państwo podzielić się z uczestnikami spotkania swoją wiedzą i doświadczeniami z realizacji projektu współpracy ponadnarodowej poprzez przygotowanie i wygłoszenie krótkiego (20 minutowego) wystąpienia.

Ramowy program spotkania - pobierz plik

Uprzejmie prosimy o przesłanie imiennych zgłoszeń do KIW wraz z proponowanymi do dyskusji zagadnieniami/pytaniami/problemami oraz chęcią wystąpienia, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w terminie do 3 października br.

Informujemy jednocześnie, że koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy!

Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich

  cash loans . If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad