POKL - VI spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności VI spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

VI spotkanie otwarte dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

Drukuj
Email
Czwartek, 18 Wrzesień 2014 13:03
Szanowni Państwo,

w związku z dążeniem do zapewnienia jak najwyższej jakości realizowanych projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz mając na uwadze wyzwania związane z ich realizacją w tej, jak i w przyszłej perspektywie, Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich podejmuje działania mające na celu podniesienie skuteczności ww. inicjatyw oraz umożliwienie osiągnięcia konkretnych korzyści ze współpracy na poziomie ponadnarodowym w ramach EFS.
Biorąc pod uwagę powyższe, zachęcamy Państwa do uczestnictwa już w VI spotkaniu otwartym dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL, tj. projektów z komponentem ponadnarodowym, projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym oraz wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej, które odbędzie się w dniu 20 października br. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a (siedziba KIW CPE). Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godzinę 10.30.

Planowana liczba uczestników spotkania to 25 przedstawicieli instytucji/podmiotów, które są w trakcie realizacji projektów współpracy ponadnarodowej (tzn. realizują projekt w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej).

- i/lub projektodawców, których projekty zostały zarekomendowane do dofinansowania i są w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej,
- a także projektodawców, którzy zgłosili do IP/IP2 wniosek o rozszerzenie projektu o komponent ponadnarodowy i uzyskali wstępną akceptację takiego rozszerzenia (obecnie znajdują się na etapie podpisywania umowy o współpracy ponadnarodowej i/lub aneksu do umowy o dofinansowanie projektu itp.).

Zakłada się udział po jednym reprezentancie z danej instytucji. Rekrutacja na spotkanie będzie prowadzona do dnia 3 października br. O przyjęciu na spotkanie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Formuła spotkania zakłada wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy beneficjentami oraz przedstawicielami KIW na temat problemów, wątpliwości, dobrych i złych praktyk związanych z realizacją tego typu projektów, a także z upowszechnianiem ich rezultatów.

W tym celu proponujemy program spotkania, uwzględniający następujące punkty:

1) prezentacja KIW nt. wsparcia na rzecz projektów współpracy ponadnarodowej PO KL ze szczególnym uwzględnieniem kwestii upowszechniania i maninstremingu produktów współpracy ponadnarodowej, a także informacja na temat wdrażania projektów współpracy ponadnarodowej w przyszłej perspektywie;

2) prelekcja Beneficjentów projektu współpracy ponadnarodowej, którzy  podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami – omówiony zostanie zwłaszcza sposób tworzenia, prowadzenia i zarządzania współpracą ponadnarodową, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk w tym zakresie czy też najczęściej popełnianych lub możliwych do popełnienia błędów – do potwierdzenia 

3) dyskusja plenarna - sesja pytań i odpowiedzi dot. zasad realizacji współpracy ponadnarodowej w Państwa projektach na podstawie pytań/wątpliwości zgłoszonych przed i/lub podczas spotkania

4) dla zainteresowanych, w końcowej części spotkania prowadzone będą indywidualne konsultacje z przedstawicielami KIW.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesłanie do KIW zgłoszenia zawierającego następujące dane:

1) Imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę Beneficjenta;

2) Informacja, czy są Państwo zainteresowaniu konsultacjami indywidualnymi;

3) Konkretne pytania/zagadnienia, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania;

4)Informacja, czy zechcą się Państwo podzielić się z uczestnikami spotkania swoją wiedzą i doświadczeniami z realizacji projektu współpracy ponadnarodowej poprzez przygotowanie i wygłoszenie krótkiego (20 minutowego) wystąpienia.

Ramowy program spotkania - pobierz plik

Uprzejmie prosimy o przesłanie imiennych zgłoszeń do KIW wraz z proponowanymi do dyskusji zagadnieniami/pytaniami/problemami oraz chęcią wystąpienia, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w terminie do 3 października br.

Informujemy jednocześnie, że koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy!

Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad