POKL - Szkolenia ROEFS Wałbrzych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Szkolenia ROEFS Wałbrzych

Szkolenia ROEFS Wałbrzych

Drukuj
Email
Piątek, 26 Wrzesień 2014 12:59
Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Wałbrzychu.


1.    Monitoring i ewaluacja projektu realizowanego w ramach POKL
data: 02 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (CZWARTEK)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które odpowiadają za sporządzanie sprawozdań/wniosków o płatność w ramach projektu, a także uczestniczą w jego realizacji jako personel merytoryczny; przede wszystkim dla osób które są odpowiedzialne za monitoring i ewaluację działań.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności odnośnie sprawozdawczości, monitoringu i prowadzenia ewaluacji w projektach.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu monitoringu i ewaluacji projektu realizowanego w ramach POKL, w tym:
-    sprawozdawczości w projektach,
-    sposobu określania wskaźników i ich monitoringu,
-    rodzajów ewaluacji i technik pomiaru realizacji projektu.

2.    Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL – zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (wersja obowiązująca od 01 maja 2014 r.)
data: 08 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (ŚRODA)

Szkolenie przeznaczone jest dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS (POKL), osób odpowiedzialnych za realizację
i rozliczanie projektów - przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, instytucji prywatnych itp.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dot. kwalifikowalności wydatków w ramach projektów POKL.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu kwalifikowania wydatków w ramach POKL, w tym:
-    Definicja kwalifikowalności wydatków,
-    podwójne finansowanie,
-    przejrzystość i konkurencyjność wydatków,
-    zasada konkurencyjności,
-    konstruowanie budżetu projektu,
-    oszczędności w ramach projektu,
-    kwalifkowalność uczestników,
-    kwoty ryczałtowe,
-    stawki jednostkowe,
-    zatrudnianie personelu,
-     cross-financing,
-    instrumenty inżynierii finansowej.

3.    Zakończenie i rozliczenie merytoryczno-finansowe projektu w ramach POKL
data: 16 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (CZWARTEK)

Szkolenie przeznaczone jest dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS (POKL), osób odpowiedzialnych za realizację
i rozliczanie projektów - przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, instytucji prywatnych itp.; w szczególności do osób reprezentujących Beneficjentów kończących realizację projektów.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dot. prawidłowego zakończenia i zamknięcia projektu w ramach POKL.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu finalizowania projektów w ramach POKL, w tym:
-    Obowiązki Beneficjenta związane z zamknięciem merytorycznym projektu,
-    Obowiązki Beneficjenta związane z zamknięciem finansowym projektu,
-    Końcowy wniosek o płatność,
-    Trwałość projektu,
-    Itp.

Szkolenia odbędą się w Świdnicy przy ul. Długiej 33 w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W ramach szkoleń zapewniamy przerwę kawową, ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe.
Formularze zgłoszeniowe do pobrania - tutaj
oraz na stronie internetowej www.walbrzych.roefs.pl w zakładce szkolenia.
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu można przesłać:
- faxem, na numer 74 660 64 52
- w postaci scanu formularza, na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Informujemy, że warunkiem skorzystania ze szkolenia jest dostarczenie oryginału formularza zgłoszeniowego najpóźniej w dniu szkolenia (po wcześniejszym złożeniu formularza drogą mailową lub za pośrednictwem faxu).


  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. http://www.nak.org/pay/

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad