POKL - Odstępstwo od Planu działania na rok 2014-2015 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VIII – Działanie 8.1/Poddziałanie 8.1.2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Odstępstwo od Planu działania na rok 2014-2015 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VIII – Działanie 8.1/Poddziałanie 8.1.2

Odstępstwo od Planu działania na rok 2014-2015 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VIII – Działanie 8.1/Poddziałanie 8.1.2

Drukuj
Email
Wtorek, 24 Luty 2015 16:13
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje o dokonaniu odstępstwa od założeń Planu działania na rok 2014-2015 dla Priorytetu VIII w ramach Działania 8.1, Poddziałania 8.1.2 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”
(nr POKL.08.01.02-02-001/14) w zakresie wartości projektu w roku 2014 oraz w roku 2015 wskazanej w fiszce Planu Działania.
Fiszka projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” została zawarta po raz pierwszy w Planie działania na rok 2014-2015 dla Priorytetu VIII.
W tabeli zawierającej wartość projektu wskazano kwotę 6 569 653,00 PLN (w tym krajowy wkład publiczny: 985 448,00 PLN). W wyniku dokonanego odstępstwa od Planu Działania obecna wartość projektu wynosi
6 569 510,60 PLN (w tym krajowy wkład publiczny: 985 426,59 PLN), z czego:
- kwota poniesionych wydatków w roku 2014 wynosi 3 028 686,35 PLN (w tym krajowy wkład publiczny: 454 302,95 PLN) - budżet dostosowany do wykonania w 2014r.;
- kwota planowanych wydatków w roku 2015 wynosi  3 540 824,25 PLN (w tym krajowy wkład publiczny: 531 123,64 PLN) - budżet planowany.
  The system of instant Payday Loans Virginia allows any adult U.S. citizen. http://www.nak.org/pay/

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad