POKL - Konkurs na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie – III edycja”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie – III edycja”

Konkurs na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie – III edycja”

Drukuj
Email
Piątek, 20 Marzec 2015 12:08
Zapraszamy uczestników projektów, członków rodzin uczestników projektów oraz osoby zaangażowane w realizację  projektów wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, do udziału w Konkursie  na krótką opowieść pt. „EFS zmienił moje życie – III edycja” (maksymalnie 2 strony A4, czcionka rozmiar 12 tekstu w postaci wywiadu/opisu/opowieści – przygotowanego zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu). Ponadto do nadesłanego materiału uczestnik zobowiązany  jest dołączyć zdjęcie (np. autora, obiektów, grupy osób, wydarzenia) powiązane z częścią opisową pracy konkursowej.
Dla laureatów Konkursu przygotowaliśmy trzy, równorzędne nagrody finansowe w wysokości 750 zł oraz dwa wyróżnienia po 350 zł i jedno w wysokości 300 zł.

Prace na Konkurs przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu należy przesłać do dnia 20.04.2015r. na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław z dopiskiem na kopercie Konkurs na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie – III edycja”

Wybrane prace zostaną w całości lub w części opublikowane w prasie o zasięgu regionalnym, publikacjach promujących PO KL przygotowywanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz na stronie www.pokl.dwup.pl oraz profilu DWUP na portalu społecznościowym Facebook.

Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Oddział ds. Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl .

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie”

W dniu 08.04.2015r. zmienione zostało brzmienie pkt. 1 w § 5 Regulaminu Konkursu z :
Dla laureatów Konkursu przygotowaliśmy trzy, równorzędne nagrody finansowe w wysokości 750 zł oraz trzy wyróżnienia po 350 zł.
na
Dla laureatów Konkursu przygotowaliśmy trzy, równorzędne nagrody finansowe w wysokości 750 zł oraz dwa wyróżnienia po 350 zł i jedno w wysokości 300 zł.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad