POKL - Archiwa

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Konferencja PO KL

  Szanowni Państwo,Pragniemy poinformować, iż 17 grudnia br. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje konferencję pt. „Realizacja komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VI, VII oraz Działania 8.1 ...
 • Ogłoszenie o naborze Ekspertów do prac w Komisji Oceny Projektów PO KL

  Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 ogłasza nabór uzupełniający ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków konkursowych, składanych do instytucji organizującej konkurs (IOK) w ramach kompone...
 • Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli OPS i PCPR

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje o organizowanych spotkaniach informacyjno-szkoleniowych w zakresie poprawnego sporządzenia wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności budżetu projektu, kwalifikowalności wydatków oraz zasady udzi...
 • Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów OPS i PCPR na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL

  Szanowni Beneficjenci,Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2011 roku - czytaj więcej...Pliki do pobrania:Środki finansowe w ramach...
 • Spotkanie informacyjne - Priorytet VIII

  Informujemy, że spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.1.1, Priorytet VIII komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostanie zorganizowane we Wrocławiu w dniu 7 grudnia ...
 • Spotkanie informacyjne - Priorytet VII

  Informujemy, że spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostanie zorganizowane we Wrocławiu w dniu 9 grudnia 2010r. (czwartek). ...
 • Spotkanie informacyjne - Poddziałanie 6.1.1 i Działanie 6.3

  Informujemy, że spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 6.1.1 i Działania 6.3, Priorytet VI komponentu regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostanie zorganizowane we Wrocła...
 • Trwa nabór wniosków na konkursy I/7.2.2/A/10 w ramach Priorytetu VII

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że od dnia 29.11.2010r. trwa nabór wniosków aplikacyjnych na konkurs I/7.2.2/A/10, dostępna alokacja (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje pr...
 • Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości - Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2

  Informujemy, że IZ PO KL opracowała dokument pt. "Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektu w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL" - pobierz plikJednocześnie zgodnie z pismem MRR z...
 • Pismo MRR - pomoc publiczna w projektach outplacementowych

  Pismo MRR znak DZF-I-82207-35-PM/10 164910 dotyczące zasad udzielania  pomocy publicznej w projektach outplacementowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO  KL - pobierz plik...
 • Podpisane umowy - Priorytet VIII

  Zestawienie umów zawartych w listopadzie 2010r. w ramach konkursu IV/8.1.1/A/10, Runda I - pobierz plikZestawienie umów zawartych w listopadzie 2010r. w ramach konkursu III/8.1.1/D/10, Runda I - pobierz plik...
 • Podpisane umowy - Priorytet VII

  Zestawienie umów zawartych do 30 listopada 2010r. w ramach konkursu I/7.2.1/A/10, Runda I - pobierz plikZestawienie umów zawartych w listopadzie 2010r. w ramach konkursu II/7.2.1/B/10, Runda I - pobierz plikZestawienie umów zawartych w listopadzie ...
 • Podpisane umowy - Priorytet VI

  Zestawienie umów zawartych w listopadzie 2010r. w ramach konkursu I/6.1.1/A/10, Runda I - pobierz plikZestawienie umów zawartych w listopadzie 2010r. w ramach konkursu I/6.1.1/A/10, Runda I , po procedurze odwoławczej - pobierz plikZestawienie umów za...
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY KONKURSOWE W RAMACH PRIORYTETU VIII PO KL

  Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu VIII komponentu regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Spotkanie zostanie...
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY KONKURSOWE W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL

  Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Spotkanie zostanie ...
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY KONKURSOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.1 ORAZ DZIAŁANIA 6.3 PO KL

  Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 6.1.1 oraz Działania 6.3 komponentu regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał L...
 • Podpisane umowy - konkurs I/8.1.1/B/10, Runda I - procedura odwoławcza

  Zestawienie umów zawartych w październiku 2010 r. w ramach konkursu I/8.1.1/B/10 - Runda I, procedura odwoławcza - pobierz plik ...
 • Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada 2010 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki.Ze względu na szeroki zakres zmian wprowadzanych w ramach aktualiz...
 • Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10, Runda II - procedura odwoławcza

  Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 Runda II –po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 5223/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdz...
 • Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr III/8.1.1/D/10, Runda I - procedura odwoławcza

  Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów Konkursu otwartego nr III/8.1.1/D/10, Runda I - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 5105/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzen...

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad