POKL - Archiwa

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Konferencja PO KL

  Szanowni Państwo,Pragniemy poinformować, iż 17 grudnia br. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje konferencję pt. „Realizacja komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VI, VII oraz Działania 8.1 ...
 • Ogłoszenie o naborze Ekspertów do prac w Komisji Oceny Projektów PO KL

  Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 ogłasza nabór uzupełniający ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków konkursowych, składanych do instytucji organizującej konkurs (IOK) w ramach kompone...
 • Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli OPS i PCPR

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje o organizowanych spotkaniach informacyjno-szkoleniowych w zakresie poprawnego sporządzenia wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności budżetu projektu, kwalifikowalności wydatków oraz zasady udzi...
 • Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów OPS i PCPR na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL

  Szanowni Beneficjenci,Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2011 roku - czytaj więcej...Pliki do pobrania:Środki finansowe w ramach...
 • Spotkanie informacyjne - Priorytet VIII

  Informujemy, że spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.1.1, Priorytet VIII komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostanie zorganizowane we Wrocławiu w dniu 7 grudnia ...
 • Spotkanie informacyjne - Priorytet VII

  Informujemy, że spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostanie zorganizowane we Wrocławiu w dniu 9 grudnia 2010r. (czwartek). ...
 • Spotkanie informacyjne - Poddziałanie 6.1.1 i Działanie 6.3

  Informujemy, że spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 6.1.1 i Działania 6.3, Priorytet VI komponentu regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostanie zorganizowane we Wrocła...
 • Trwa nabór wniosków na konkursy I/7.2.2/A/10 w ramach Priorytetu VII

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że od dnia 29.11.2010r. trwa nabór wniosków aplikacyjnych na konkurs I/7.2.2/A/10, dostępna alokacja (zawierająca rezerwę finansową w wysokości  5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje pr...
 • Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości - Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2

  Informujemy, że IZ PO KL opracowała dokument pt. "Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektu w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL" - pobierz plikJednocześnie zgodnie z pismem MRR z...
 • Pismo MRR - pomoc publiczna w projektach outplacementowych

  Pismo MRR znak DZF-I-82207-35-PM/10 164910 dotyczące zasad udzielania  pomocy publicznej w projektach outplacementowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO  KL - pobierz plik...
 • Podpisane umowy - Priorytet VIII

  Zestawienie umów zawartych w listopadzie 2010r. w ramach konkursu IV/8.1.1/A/10, Runda I - pobierz plikZestawienie umów zawartych w listopadzie 2010r. w ramach konkursu III/8.1.1/D/10, Runda I - pobierz plik...
 • Podpisane umowy - Priorytet VII

  Zestawienie umów zawartych do 30 listopada 2010r. w ramach konkursu I/7.2.1/A/10, Runda I - pobierz plikZestawienie umów zawartych w listopadzie 2010r. w ramach konkursu II/7.2.1/B/10, Runda I - pobierz plikZestawienie umów zawartych w listopadzie ...
 • Podpisane umowy - Priorytet VI

  Zestawienie umów zawartych w listopadzie 2010r. w ramach konkursu I/6.1.1/A/10, Runda I - pobierz plikZestawienie umów zawartych w listopadzie 2010r. w ramach konkursu I/6.1.1/A/10, Runda I , po procedurze odwoławczej - pobierz plikZestawienie umów za...
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY KONKURSOWE W RAMACH PRIORYTETU VIII PO KL

  Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu VIII komponentu regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Spotkanie zostanie...
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY KONKURSOWE W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL

  Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Spotkanie zostanie ...
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY KONKURSOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.1 ORAZ DZIAŁANIA 6.3 PO KL

  Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 6.1.1 oraz Działania 6.3 komponentu regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał L...
 • Podpisane umowy - konkurs I/8.1.1/B/10, Runda I - procedura odwoławcza

  Zestawienie umów zawartych w październiku 2010 r. w ramach konkursu I/8.1.1/B/10 - Runda I, procedura odwoławcza - pobierz plik ...
 • Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada 2010 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki.Ze względu na szeroki zakres zmian wprowadzanych w ramach aktualiz...
 • Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10, Runda II - procedura odwoławcza

  Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 Runda II –po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 5223/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdz...
 • Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr III/8.1.1/D/10, Runda I - procedura odwoławcza

  Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów Konkursu otwartego nr III/8.1.1/D/10, Runda I - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 5105/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzen...
Today, Payday Loans Ohio are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad