POKL - Zamknięcie konkursów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zamknięcie konkursów

Drukuj
Email
Poniedziałek, 21 Grudzień 2009 12:41
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jako instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, iż z dniem 31 grudnia 2009 roku zamyka wszystkie poniższe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Konkursy otwarte nr I/6.1.1/A/09, II/6.1.1/C/09, III/6.1.1/B/09 w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

- Konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/09 w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

- Konkursy otwarte nr I/6.2/A/09, II/6.2/B/09, III/6.2/C/09 w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

- Konkurs otwarty nr I/6.3/A/09 w ramach Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”

- Konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/09 w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

- Konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/09 w ramach Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”

- Konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 w ramach Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

- Konkursy otwarte nr I/8.1.1/B/09, II/8.1.1/D/09, III/8.1.1/A/09, IV/8.1.1/C/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

- Konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09 w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

- Konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09 w ramach Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności”

Uzasadnienie:

Zamknięcie konkursów wynika z zapisów zawartych w poszczególnych Dokumentacjach konkursowych opracowanych na podstawie Planów Działania na rok 2009 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących dla poszczególnych priorytetów komponentu regionalnego. Ponadto informujemy, że nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 31 grudnia 2009 roku do godziny 14:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl oraz w Punkcie Informacyjnym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu-Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54
50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 71 – 39 74 110 lub 71 – 39 74 111
bezpłatna infolinia 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad