POKL - Spotkanie informacyjne dot. realizacji projektu badawczego „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Spotkanie informacyjne dot. realizacji projektu badawczego „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji”

Drukuj
Email
Wtorek, 22 Grudzień 2009 10:14
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu badawczego pn.: „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Spotkanie odbędzie się dnia 7 stycznia 2010 r.  w Filii DWUP we Wrocławiu przy ul. Armii Krajowej 54 – sala konferencyjna nr 306 (III piętro) – w godz.: od 10.00  do 12.00.

Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia projektu „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji” realizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu w trybie systemowym, jako projekt własny. Omówione zostaną między innymi cele projektu, działania przewidziane do realizacji w ramach projektu oraz planowany harmonogram realizacji projektu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w terminie do dnia 4.01.2010 r. na adres: beata.hadas@dwup.pl

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu otrzymacie Państwo do dnia 5.01.2010r. na adres e-mailowy, z którego przesłano zgłoszenie.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad