POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr IV/8.1.1/C/09, runda I - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr IV/8.1.1/C/09, runda I - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Wtorek, 29 Grudzień 2009 11:29
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego IV/8.1.1/C/09, runda I - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 3793/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/C/09, runda I - procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VIII, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Wniosek z poz.1 załączonej listy rankingowej rekomendowany do dofinansowania w Rundzie I Procedury odwoławczej Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/C/09 zostaje przyjęty do dofinansowania. Instytucja Organizująca Konkurs w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie projektu zapewni środki finansowe w wysokości 600 850,00 PLN 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad