POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09, runda III

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09, runda III

Drukuj
Email
Środa, 30 Grudzień 2009 16:10
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego I/8.1.2/A/09, runda III zatwierdzona Uchwałą nr 3824/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego I/8.1.2/A/09, runda III w ramach Priorytetu VIII, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 912 794,84 PLN
  Dianabol For Sale CheapThe system of instant Payday Loans Virginia allows any adult U.S. citizen. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad